This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kipling, Rudyard: "Držím si šesť statočných sluhov..." ("I Keep Six Honest Serving Men ..." in Slovak)

Portre of Kipling, Rudyard
Portre of Répás Norbert

Back to the translator

"I Keep Six Honest Serving Men ..." (English)

I keep six honest serving-men
(They taught me all I knew);
Their names are What and Why and When
And How and Where and Who.
I send them over land and sea,
I send them east and west;
But after they have worked for me,
I give them all a rest.
I let them rest from nine till five,
For I am busy then,
As well as breakfast, lunch, and tea,
For they are hungry men.

But different folk have different views;
I know a person small —
She keeps ten million serving-men,
Who get no rest at all!
She sends’em abroad on her own affairs,
From the second she opens her eyes —
One million Hows, two million Wheres,
And seven million Whys!Uploaded byRépás Norbert
PublisherThe Elephant's Child and Other Just So Stories (Dover Children's Thrift Classics)
Source of the quotationDover Pubns (1734), ASIN: B01K16ALYM

"Držím si šesť statočných sluhov..." (Slovak)

Šesť statočných sluhov držím si
(Moja znalosť, oni ma naučili všetko);
Ich mená sú Čo a Prečo a Kedy
a Ako a Kde a Kto.
Pošlem ich po súši i po mori,
pošlem ich na východ i západ;
až potom, čo pre mňa pracovali,
si môžu pohov dať.
Od deviatej do piatej oddychujú,
pretože potom zaneprázdnený som,
denne tri stravy a čaj dostávajú,
aby netrpeli hladom.

Koľko rôznych ľudí, toľko obyčajov;
poznám osobu útlu —
drží desať miliónov sluhov,
oddych im vôbec nedožičí ani na chvíľu!
Vo svojich službách ich do cudziny pošle,
Od prvého okamihu sotva oči otvorí —
miliónkrát Ako, dva miliónkrát Kde,
a sedem miliónkrát Prečo vysloví!Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap