This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hughes, Ted: Crow Blacker than ever

Portre of Hughes, Ted

Crow Blacker than ever (English)

When God, disgusted with man,
Turned towards heaven.
And man, disgusted with God,
Turned towards Eve,
Things looked like falling apart.

But Crow Crow
Crow nailed them together,
Nailing Heaven and earth together -

So man cried, but with God's voice.
And God bled, but with man's blood.

Then heaven and earth creaked at the joint
Which became gangrenous and stank -
A horror beyond redemption.

The agony did not diminish.

Man could not be man nor God God.

The agony

Grew.

Crow

Grinned

Crying: 'This is my Creation,'

Flying the black flag of himself.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.shigeku.com

Varjú feketébb, mint valaha (Hungarian)

Mikor Isten, elundorodva az embertől,
Az ég fele fordult,
És az ember, elundorodva Istentől,
Éva fele fordult,
Mintha minden kétfele szakadt volna.

De Varjú Varjú
Varjú egybeszögelte őket,
Egybeszögelt eget és földet –

S az ember jajdult, de isteni hangon,
És Isten vérzett, de emberi vérrel.

Akkor megnyikordult ég s föld eresztéke,
Üszkös lett és büdös -
Megválthatatlan rémség.

Az agónia nem enyhült.

Az ember nem lehetett ember, se az Isten Isten.

Az agónia

Nőtt.

Varjú

Vigyorgott

Kiáltva: „Ez az én teremtésem."

S lengette önmaga fekete lobogóját.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. I.

minimap