This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hollo, Anselm: novalis ajánlásával (dedication: from novalis in Hungarian)

Portre of Hollo, Anselm
Portre of N. Ullrich Katalin

Back to the translator

dedication: from novalis (English)

the scribe is writing
indefatigably

casting now and again
only a sullen glance
at the children

scowling grimly
while handing the pages
to a noble
goddess-like woman

who stands leaning
against an altar

upon which rests
a dark vessel with clear water

she dips the pages
into this water

& when, upon drawing them forth
she sees that some of the writing
has held fast
she gives that page back to the scribe

who then binds it
in a great book

but often seems peevish
when his efforts prove vain
& everything has been obliteratedUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.beilharz.com

novalis ajánlásával (Hungarian)

az írnok csak ír
fáradhatatlanul

olykor-olykor vet csupán
egy morcos pillantást
a gyerekekre

zordan ráncolja homlokát
míg átnyújtja a lapokat
egy nemes
istennőt idéző hölgynek,

aki nekitámaszkodik
egy oltárnak,

amelyen ott áll
egy sötét edény tiszta vízzel

a nő belemeríti a papírt
ebbe a vízbe

és amikor kiveszi belőle
látja, hogy az írás egy része
nem mosódott el
azt a lapot visszaadja az írnoknak,

aki majd belefűzi
egy nagy könyvbe

de gyakran zsémbes
mikor hiába próbálkozik
mert minden elkenődikUploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationsaját

minimap