This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hodgins, Philip: Ich bin Allein

Portre of Hodgins, Philip

Ich bin Allein (English)

'Cancer is a rare and still scandalous subject for poetry; and it seems unimaginable to aestheticize the disease.'
Susan Sontag, Illness as Metaphor

It is in every part.
Nothing can be cut off or out.
A steady suddenness.
It isn't Keats
or randomness.
It is this body
nurturing its own determined death.
I will find out how much pain is in this body
and I will not behave myself.
It isn't fit for poetry
but since
poets create their own mythology
there is no choice.
My friends have all gone home.
I'm in the dark half-light. I am alone.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poetrylibrary.edu.au

Ich bin allein (Hungarian)

„A rák egy ritka és még mindig megbotránkoztató témája a költészetnek; és a betegség esztétizálása is elképzelhetetlen."
(Susan Sontag: A betegség mint metafora)

Ott van minden egyes részecskében.
Levágni vagy kivágni semmit nem lehet.
Maga az állandósult hirtelenség.
Nem Keats,
se a véletlenszerűség.
Igen, ez a test
táplálja saját jól felfogott halálát.
Meg fogom tudni, mennyi fájdalom fér ebbe a testbe,
és nem fogok felnőttként viselkedni.
Nem illik a költészethez,
de amióta
a költők saját mítoszukat költik,
nincs választás.
A barátaim már mind hazamentek.
Nyirkos félhomály szorongat. Egyedül vagyok.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. I.

minimap