This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Heaney, Seamus: Túlfelől (The Other Side in Hungarian)

Portre of Heaney, Seamus
Portre of Tandori Dezső

Back to the translator

The Other Side (English)

I

Thigh-deep in sedge and marigolds

a neighbour laid his shadow

on the stream, vouching

 

‘It’s poor as Lazarus, that ground,’

and brushed away

among the shaken leafage:

 

I lay where his lea sloped

to meet our fallow,

nested on moss and rushes,

 

my ear swallowing

his fabulous, biblical dismissal,

that tongue of chosen people.

 

When he would stand like that

on the other side, white-haired,

swinging his blackthorn

 

at the marsh weeds,

he prophesied above our scraggy acres,

then turned away

 

towards his promised furrows

on the hill, a wake of pollen

drifting to our bank, next season’s tares.

 

II

For days we would rehearse

each patriarchal dictum:

Lazarus, the Pharaoh, Solomon

 

and David and Goliath rolled

magnificently, like loads of hay

too big for our small lanes,

 

or faltered on a rut  

‘Your side of the house, I believe,

hardly rule by the Book at all.’

 

His brain was a whitewashed kitchen

hung with texts, swept tidy

as the body o’ the kirk.

 

III

Then sometimes when the rosary was dragging

mournfully on in the kitchen

we would hear his step round the gable

 

though not until after the litany

would the knock come to the door

and the casual whistle strike up

 

on the doorstep. ‘A right-looking night,’

he might say, ‘I was dandering by

and says I, I might as well call.’

 

But now I stand behind him

in the dark yard, in the moan of prayers.

He puts a hand in a pocket

 

or taps a little tune with the blackthorn

shyly, as if he were party to

lovemaking or a stranger’s weeping.

 

Should I slip away, I wonder,

or go up and touch his shoulder

and talk about the weather

 

or the price of grass-seed?Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poetsgraves.co.uk/forum/viewtopic.php?f=2&t=4494

Túlfelől (Hungarian)

I

Combig sás s gólyahír között

árnyát a folyóra vetette

egy szomszéd s bizonykodott:

 

„Mint Lázár, oly szegény e föld",

azzal elvonult,

és hullámzott mögötte a lomb –

 

hevertem, ahol lejtős

rétje parlagunkhoz ért,

alattam hanga és moha,

 

fülemben a mesés,

bibliai hangú ítélet,

a választott nép nyelvén.

 

Aztán hogy ott állt

túlfelől, őszen,

és görcsösbotját lengette

 

a mocsári dudvákra,

girhes földjeinkről szólt próféciája,

és elfordult,

 

ígéretes barázdái felé

a dombon, s virágpor-folyam

sodródott partunk iránt, jövő évi konkoly.

 

II

Napokig hallgathattuk

a sok pátriárka-dörgedelmet:

Lázár, a Fáraó, Salamon

 

meg Dávid és Góliát fenséggel

gördült, mint keskeny útjainkhoz

túl nagy szénaboglyával rakott

 

szekerek, nagy kátyúkon —

„Ott túlfelől a maguk háza,

félek, nem az írás rendje szerint van."

 

Agya meszelt konyha volt,

textussal teleaggatott

templom: tisztára söpörve.

 

III

Aztán, olykor, ha gyászosan

nyújtották az olvasót a konyhán,

hallottuk lépteit a ház körül,

 

de csak a litánia végeztével

ért el az ajtóig a kopogás;

majd a könnyednek szánt fütyörészés

 

a küszöbön: „Igazán szép este, nem?" —

ilyesmit mond, „erre bóklásztam, hát,

mondom, akkor benézek már egy percre."

 

De most ott állok mögötte a sötét

udvaron, az imádságos morajban.

Ő az egyik kezét zsebre dugja,

 

vagy valami kis nótát kopog a bottal,

félszegen, mintha szeretkezőket

lepett volna meg, vagy idegen könnyeket.

 

Elosonjak, tűnődöm, vagy menjek

oda és érintsem meg a vállát,

aztán beszélgessünk az időjárásról

 

vagy a fűmag áráról?Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap