This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Heaney, Seamus: Dolgok látása (Seeing Things in Hungarian)

Portre of Heaney, Seamus
Portre of Tandori Dezső

Back to the translator

Seeing Things (English)

I

Inishbofin on a Sunday morning.

Sunlight, turfsmoke, seagulls, boatslip, diesel.

One by one we were being handed down

Into a boat that dipped and shilly-shallied

Scaresomely every time. We sat tight

On short cross-benches, in nervous twos and threes,

Obedient, newly close, nobody speaking

Except the boatmen, as the gunwales sank

And seemed they might ship water any minute.

The sea was very calm but even so,

When the engine kicked and our ferryman

Swayed for balance, reaching for the tiller,

I panicked at the shiftiness and heft

Of the craft itself. What guaranteed us –

That quick response and buoyancy and swim –

Kept me in agony. All the time

As we went sailing evenly across

The deep, still, seeable-down-into water,

It was as if I looked from another boat

Sailing through the air, far up, and could see

How riskily we fared into the morning,

And loved in vain our bare, bowed, numbered heads.

 

II

Claritas. The dry-eyed Latin word

Is perfect for the carved stone of the water

Where Jesus stands up to his unwet knees

And John the Baptist pours out more water

Over his head: all this in bright sunlight

On the facade of a cathedral. Lines

Hard and thin and sinuous represent

The flowing river. Down between the lines

Little antic fish are all go. Nothing else.

And yet in that utter visibility

The stone’s alive with what’s invisible:

Waterweed, stirred sand-grains hurrying off,

The shadowy, unshadowed stream itself.

All afternoon, heat wavered on the steps

And the air we stood up to our eyes in wavered

Like the zig-zag hieroglyph for life itself.

 

III

Once upon a time my undrowned father

Walked into our yard. He had gone to spray

Potatoes in a field on the riverbank

And wouldn’t bring me with him. The horse-sprayer

Was too big and new-fangled, bluestone might

Burn me in the eyes, the horse was fresh, I

Might scare the horse, and so on. I threw stones

At a bird on the shed roof, as much for

The clatter of the stones as anything,

But when he came back, I was inside the house

And saw him out the window, scatter-eyed

And daunted, strange without his hat,

His step unguided, his ghosthood immanent.

When he was turning on the riverbank,

The horse had rusted and reared up and pitched

Cart and sprayer and everything off balance

Si the whole rig went over into a deep

Whirlpool, hoofs, chains, shafts, cartwheels, barrel

And tackle, all tumbling off the world,

And the hat already merrily swept along

The quieter reaches. That afternoon

I saw him face to face, he came to me

With his damp footprints out of the river,

And there was nothing between us there

That might not still be happily ever after.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.sheilaomalley.com/?p=6252

Dolgok látása (Hungarian)

I

Inishbofin, vasárnap reggel.

Napfény, tőzegfüst, sirályok, sólya, dízel.

Lesegítettek minket kéz-a-kéz egy

Csónakba, mely bukdosott, ingott-ringott

Riadalmasan. Bezsúfolva ültünk

Kurta keresztpadokon ketten-hárman,

Idegesen, újdonat-együtt, némán,

Csak a hajósok harsogtak, míg a szegélyléc

Pillanatonként elmerülni látszott.

Nyugodt volt pedig a tenger, és mégis,

Mikor a motor megugrott, révészünk

Egyensúlyért a kormányhoz kapott,

S engem pánikba ejtett a hajó

Megbízhatatlan súlya. Az ígéret

– Sebesség, könnyedség, szép siklás –

Riasztott leginkább. Egész idő

Alatt, ahogy röpültünk a sima vízen,

Úgy éreztem, másik, légi hajóról

Nézem magunkat, és látom, milyen

Kockázatos így e reggelnek útja,

Ó, szegény, szép, szerelmetes, számlált fők, mi.

 

II

Claritas. A száraz szemű latin szó

Ráillik a víz faragott kövére,

Hol Jézus térdig vízben áll,

S a Keresztelő még több vizet önt

Fejére: mindez napfényességben,

Székesegyház-homlokzaton. Kemény

Vonalak, vékonyan, szálasan jelzik

A futó folyót. Köztes mélyeikben

Kis halak, furán. Semmi más iramlás.

Mégis, ott, e végső láthatóságban,

A kő a láthatatlantól eleven:

Hínár, moszat, homokszem kavarul, s fut

Az árnyas, árnyalatlan víz maga.

Délutáni hő remegett a lépcsőn,

A lég, hol szemig álltunk, reszketett, mint

Cikcakk hieroglifákkal maga az élet.

 

III

Egy szép napon meg-nem-fulladt apám

Bejött a kapun. Odajárt permetezni

A folyóparti krumpliföldet. Engem

Nem vitt magával. Lovas öntözőnk túl

Nagy, szerkezete új, a kékkő marná

Még a szemem, a ló hamis, esetleg

Megijeszteném, így tovább. Kövekkel

Madárra hajigáltam a tetőn, hogy

Döngjön a pajta, főleg azért, ám rég

A házban voltam már, hogy visszajött,

S néztem apám az ablakból, zavaros volt

A szeme, riadt, kalap nélkül szokatlan

Ő maga, támolygott, mint egy kísértet.

Mert, hogy a parton fordult épp, a ló

Megriadt, ágaskodott, felborult

Kocsi és öntöző, minden repült már,

S lemerült az egész, örvényt kavarva,

Paták, láncok, rudak, tartály, kocsi,

Az egész mindenség kibillent a világból,

És a kalap elúszott csöndesen

Vígabb vizekre. Akkor délután én

Szemtől szembe kaptam apám, jött hozzám,

Lábnyoma a folyó vizétől nedves,

És kettőnk közt nem volt már semmi se,

Ami azóta is vígan itt ne lenne.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap