This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Harsent, David: Mr Punch Looks Good in Black

Portre of Harsent, David

Mr Punch Looks Good in Black (English)

Quicklime in the pit, that’s more his style.
But comes to lay his wreath with all the rest.
Lilies, of course;
the flower of voided passion.
 
His lumpy shadow flickers on and off
between avenues of stone angels.
Their mossy hair, their weathered vestments, fly
in the fierce, dry wind. Their eyes
stare into the sun.
 
Long after the largo has ended, he feels
the notes in his skull.
They chime along his spine.
These are the burnt days of July, the world
gathered under glass, a smell of tinder.
Columns of birds rise from the silt of rivers.
Each hot midday
he downs a bottle and prays for a quiet mind.
 
Is Punch a killer? Nights alone in the house
leave him shaken and sick.
Prowlers pad the blistered alleyways;
lean and angry, their nerves strung tight,
they own the streets and carve out what they want.
He seems to hear
her voice, a murmur, almost out of earshot
in one of the rooms where her things still lie about.
 
Less and less the days come back to him - 
diminishing, musical. Less and less
the combers of the nearby, blank Atlantic
hold powers to sooth or snare him in their rhythms.
Our Sins, Our Monument. He stumbles through clumps
of eelgrass: sand and the tumbled refuse of the sea,
threads of carbon
racing in his veins. Suppose
we could find our place with the living.
Whisky-blind, he thinks the sea is ice:
so flat, blue-green, and burning, like the sky.
Churchbells sound in the depths;
the shockwave of their round
booms above his head and swells
over his cry and the endless din of gulls.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://poemhunter.com

Harlekinnek jól áll a fekete (Hungarian)

Meszet a gödörbe, inkább ez a stílusa.
Végül mégis lefekteti koszorúját a többi közé.
Liliomok, mi más,
a kiüresedett szenvedély virágai.

Hullámzó árnyéka fel-felvillan
az utat szegélyező kőangyalok testén.
Mohás hajuk, viharvert palástjuk száll
a csípős, száraz szélben. Szemük
a napba mered.

A sirató hangjai rég elhaltak, mégis érzi
a dallamát lüktetni a fejében.
Összecseng a gerince íve mentén.
Ezek július égetett napjai. A világ egy üvegbúra
alá tömörül, rőzse illata.
A madárrajok oszlopként emelkednek fel a folyami hordalékról.
Minden tikkasztó nap
ledönt egy palackkal és csendesebb elméért imádkozik.

Harlekin gyilkos lenne? A magányban töltött éjszakák
miatt reszketeg és elesett.
Vézna csavargók bélelik a hólyagos sikátorokat,
dühösen, pattanásig feszült idegekkel;
övék az utca, azt faragnak ki belőle, amit akarnak.
Mintha a nőt, a mormolását hallaná egy távoli
szobában még mindig szétszórt tárgyai közül.

A napok egyre halványabban térnek vissza,
mint az elhalkuló dallam. Egyre kevésbé bódítja el,
ejti foglyul az Atlanti-óceán partra futó hullámainak ritmusa.
A mi vétkeink, a mi emlékművünk. Hínárcsomókon
botladozik keresztül, körülötte homok és a tenger roskatag hordaléka,
szénfonalak
versenyeznek a vénáiban. Talán
megtaláljuk a helyünk az élők sorában.
Whiskytől vakon a tengert jégnek hiszi,
olyan sima, kékes-zöld és vakít, mint az ég.
Harangok konganak a mélyben,
körkörös lökéshullámaik
átcsapnak feje felett, magukba fojtva
sikolyát és a sirályok szüntelen vijjogását.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://versumonline.hu/vers/david-harsent-harlekinnek-jol-all-a-fekete/

minimap