This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Glenday, John: Embryo veľryby hrbatej (Humpback embryo in Slovak)

Portre of Glenday, John
Portre of Répás Norbert

Back to the translator

Humpback embryo (English)

Field Collection, South Atlantic Ocean 1949
 
Big as a dead man’s foot, but closer
to tripes or dough than meat.
 
Just to be sure, they folded her around herself
head-down in formalin. Her one brief sea.
 
Note that fluke-stump nicked by her mother’s
flenser’s blade; the flipper’s hopeless grace.
 
Day after day, she grows the milk bloom of a thing
that never moved in the cold, green, deepening light;
 
like most of us. The eye-slit weary, delicate,
beyond insult. Closed against our looking.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://bodyliterature.com

Embryo veľryby hrbatej (Slovak)

Regionálna zbierka, južný Atlantický Oceán 1949

Také veľké, ako noha mŕtveho človeka, ale viac
sa podobá na držky alebo cesto ako na mäso.

Len pre istotu, zložili ho okolo seba hlavou nadol
do formalínu. Jeho jediné kratučké more.

Všimnite si, že plávajúci prežitok bol prerezaný čepeľou,
ktorá jeho matku drala, beznádejná milosť plutvy.

Deň po dni, mliekom živila kvietok takej bytosti, ktorá
v studenom, zelenom, tmavnúcom svetle nikdy nepohla sa;

ako väčšina z nás. Ustatý zárez oka, krehký,
mimo ublíženia. Krytý pred našim pohľadom.[1][1] Vráskavec dlhoplutvý alebo keporkak (lat. Megaptera novaeangliae) je veľryba z čeľade vráskavce (Balaenopteridae). Na vrchnej časti je tmavomodrý, na spodnej strane máva svetlé alebo biele škvrny. Napriek veľkosti je jeho telo ladné a „atletické“, schopné vymrštiť sa nad morskú hladinu. Zdroj: sk.wikipedia.org
Nachádza sa na červenej listine Svetovej ochranárskej únie (IUCN Red List) zaradený medzi "Vulnerable" (Zraniteľný: Vysoké riziko vyhynutia v strednodobom horizonte). Je chránený zákonom CITES - Appendix I. (skupina A). Charakteristickým znakom sú dlhé plutvy, ktoré dosahujú dĺžku rovnú tretine dĺžke jej tela. Tiež má zaijímavú chvostovú plutvu v tvare motýľa a chrbtovú plutvu, ktorá vyzerá ako hrb (je to jedným z dôvodov, prečo sa v angličtine nazýva "Humpback Whale" = hrbatá veľryba. Voči svojej veľkosti má vráskavec dlhoplutvý dostatočne hrubú vrstvu podkožného tuku. Zdroj: greenpeace.org/slovakia/skUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap