This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Eliot, T. S.: Eliot úr vasárnap délelőtti istentisztelete (Mr. Eliot's Sunday Morning Service in Hungarian)

Portre of Eliot, T. S.
Portre of Szabó Lőrinc

Back to the translator

Mr. Eliot's Sunday Morning Service (English)

 

Look, look, master, here comes two religions

caterpillars. - The Jew of Malta.

 

Polyphiloprogenitive

The sapient sutlers of the Lord

Drift across the window-panes.

In the beginning was the Word.

 

In the beginning was the Word.

Superfetation of ,

And at the mensual turn of time

Produced enervate Origen.

 

A painter of the Umbrian school

Designed upon a gesso ground

The nimbus of the Baptized God.

The wilderness is cracked and browned

 

But through the water pale and thin

Still shine the unoffending feet

And there above the painter set

The Father and the Paraclete.

 

. . . . .

 

The sable presbyters approach

The avenue of penitence;

The young are red and pustular

Clutching piaculative pence.

 

Under the penitential gates

Sustained by staring Seraphim

Where the souls of the devout

Burn invisible and dim.

 

Along the garden-wall the bees

With hairy bellies pass between

The staminate and pistilate,

Blest office of the epicene.

 

Sweeney shifts from ham to ham

Stirring the water in his bath.

The masters of the subtle schools

Are controversial, polymath.
Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.online-literature.com/ts-eliot/poems/11/

Eliot úr vasárnap délelőtti istentisztelete (Hungarian)

Nézd, uram, ihol jő két vallásos hernyó.

A máltai zsidó

 

Az Úr okos sáfárai

Polyphiloprogenitive

Vonúlnak az ablak előtt.

Kezdetben vala az Ige.

 

Kezdetben vala az Ige.

Túltermékenyült az Egy (to en)és

Idővel lassan létrejött

Az enervált Origenész.

 

Umbriánus piktori mű

Mutatja gipszalapon a

Teremtett Isten nimbuszát.

Hull s barnúl a kép vadona,

 

De a fakó és gyér vízen

Még átüt nem sértve a láb

S a szem ott látja legfelűl

A Paraklétoszt s az Atyát.

 

. . . . .

 

A Vezeklés-Fasorba most

Érnek a gyász presbiterek;

Gennyes fiúk marka szorít

Piakulatív pennyket.

 

A Vezeklés Kapuja két

Bámész Szeráfra sulyosúl:

Alatta égnek a hivők

Lelkei láthatatlanúl.

 

A kertfalnál sztaminaták

S pisztillaták közt szőrfény-

Hasú méhek raja cikáz;

Szent a munkád, óh, epicén!

 

Sweeney ültében fart cserél,

Fürdője vizét keveri.

Tudósan vitatkoznak a

Furfangos Tan főnökei.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap