This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Eliot, T. S.: Coriolanus I - Diadalmenet (Coriolan I - Triumphal March in Hungarian)

Portre of Eliot, T. S.
Portre of Szemlér Ferenc

Back to the translator

Coriolan I - Triumphal March (English)

Stone, bronze, stone, steel, stone, oakleaves, horses' heels

Over the paving.

And the flags. And the trumpets. And so many eagles.

How many? Count them. And such a press of people.

We hardly knew ourselves that day, or knew the city.

That is the way to the temple, and we so many crowding the way.

So many waiting, how many waiting? what did it matter, on such a day?

Are they coming? No, not yet. You can see some eagles.

And hear the trumpets

Here they come. Is he coming?

The natural life of our Ego is a perceiving.

We can wait with our stools and our sausages.

What comes first? Can you see? Tell us. It is

 

5,800,000 rifles and carbines,

102,000 machine guns,

28,000 trench mortars,

53,000 field and heavy guns,

I can't tell how many projectiles, mines and fuses,

13,000 aeroplanes,

24,000 aeroplanes engines,

50,000 ammunition wagons,

now 55,000 army wagons,

11,000 field kitchens,

1,150 field bakeries.

 

What a time it took. Will it be he now? No,

Those are the golf club captains, these the Scouts,

And now the Société gymnastique de Poissy

And now comes the Mayor and the Liverymen. Look

There he is now, look:

There is no interrogation in his eyes

Or in the hands, quiet over the horses neck,

And the eyes watchful, waiting, perceiving, indifferent.

O hidden under the dove's wing, hidden in the turtle's breast,

Under the palmtree at noon, under the running water

At the still point of the turning world. O hidden.

 

Now they go up to the temple. Then the sacrifice.

Now come the virgins bearing urns, urns containing

Dust

Dust

Dust of dust, and now

Stone, bronze, stone, steel, stone, oakleaves, horses' heels over the paving.

 

This is all we could see. But how many eagles! And how many trumpets!

(And Easter Day, we didn't get to the country,

So we took young Cyril ti church. And they rang a bell

And he said right out loud, crumpets)

Don't throw away that sausage,

It'll come handy. He's artful. Please will you

Give us a light?

Light

Light

Et les soldats faisaient la haie? ILS LA FAISAIENT.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttps://loqasto.wordpress.com/category

Coriolanus I - Diadalmenet (Hungarian)

Kő, bronz, kő, vas, kő, tölgylomb, lópaták

A kövezeten.

És zászlók. És kürtök. És számtalan sas.

Mennyi? Számold meg. És micsoda tolongás.

Magunkra alig ismertünk aznap, a Városra sem.

A templomhoz ez az út, s annyian tolongtunk az

úton.

Annyian várunk. Mennyien várunk? Ilyen napon

ez mit se tesz.

Jönnek-e? Nem, még nem. Sasokat lehet látni.

Kürtök is hallhatók.

Itt jönnek. Jön-e ő is?

Énünk ösztönös éber léte csupa érzékelés.

Kolbásszal, székkel ellátva mi várhatunk.

Elöl mi jön? Látod-e Mondd. Ott jön

 

5 800 000 puska és karabély,

102 000 gépfegyver,

28 000 aknavető,

53 000 tábori és nehézlöveg.

Nem tudom, mennyi lövedék, akna és gyutacs.

13 000 repülőgép,

24 000 repülőmotor,

50 000 lőszerkocsi,

majd 55 000 vonatkocsi,

11 000 tábori konyha,

1150 tábori sütőde.

 

Jó sok időbe került ez. Ő jön-e most? Nem.

Azok a golfklubok kapitányai, ezek a Földerítők.

Most jön a Société Gymnastique de Poissy,

Most meg a Polgármester és a Céhtagok. Nézd,

Most ő jön, nézd:

Szemében nincs kérdőjel,

Lova nyakán nyugvó kezében sincs,

Szeme éber, figyel, észlel, közömbös.

Ó, rejtekben galamb szárnya alatt, a gerle keblén,

Délben pálmák alatt, folyóvizek mélyén,

A forgó világ nyugvópontjain. Ó, rejtekben.

 

Fölmennek most a templomhoz. Aztán áldoznak.

Szüzek jönnek most urnáikkal, az urnákban

Por

Por

Por pora, és most

Kő, bronz, kő, vas, kő, tölgylomb, lópaták

A kövezeten.

 

Mindössze ennyit láttunk. De mennyi sas! S kürt

mennyi mégl

(Húsvétkor nem jutottunk le vidékre,

Így kis Cyrilt templomba vittük. Csengőt ráztak,

S ő hangosan mondta: Pitét.)

Ne dobd el azt a

kolbászt,

Még jó lesz. Roppant ügyes ő. Volna szíves

Tüzet adni?

Tüzet

Tüzet

Et les soldats faisaient la haie? ILS LA FAISAIENT.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap