This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Durrell, Gerald: Piknik és egyéb kalamajkák (The Picnic and Suchlike Pandemonium in Hungarian)

Portre of Durrell, Gerald

The Picnic and Suchlike Pandemonium (English)

“I don’t want to know about poutanas,” snarled the Captain. “Is there no one on this ship who can play any real Greek songs?” 
“Well,” said the Chief Officer, “there’s the electrician, Taki, he has a bouzouki — and I think one of the engineers has a guitar.” 
“Bring them!” roared the Captain. “Bring everyone who can play Greek songs.” 
“Suppose they all play,” said the Chief Officer, who was of a literal turn of mind. “Who’d run the ship?” 
“Get them, idiot,” snarled the Captain, and with such vehemence that the Chief Officer blanched and faded away. 
Having shown his authority, the Captain’s good humour returned. Beaming twinklingly, he returned to the table and ordered more drinks. Presently, from the bowels of the ship, struggled a motley gang, most of them half dressed, carrying between them three bouzoukis, a flute and two guitars. There was even a man with a harmonica. The Captain was delighted, but dismissed the man with the harmonica, to the poor man’s obvious chagrin. 
“But, Captain,” he protested, “I play well.” 
“It is not a Greek instrument,” said the Captain austerely. “It is Italian. Do you think that when we built the Acropolis we went around playing Italian instruments?” Uploaded byJakus Laura 1.
Source of the quotationGerald Durell

Piknik és egyéb kalamajkák (Hungarian)


Nem akarok PUTANÁ-król hallani-vicsorgott a kapitány.-Nincs senki ezen a hajón, aki igazi görög dallamokat tud játszani? 
-Nos...-gondolkodott el az első tiszt-, ott van a villanyszerelő, Taki, neki van bouzoukija, és úgy tudom, 
az egyik gépész játszik gitáron....
-Ide velük!-bömbölte a kaptány.-Ide mindenkivel , aki görög dalokat tud játszani! 
-És mi van , ha nem mind tudnak? -kérdezte az első tiszt, egy ember , akinek semmi érzéke a 
szombolizmushoz.
-Ki fogja akkor kezelni a hajót? 
-Ide velük ,maga idióta- vicsorgott oly hevesen a kapitány, hogy az első tiszt elsápadt belé , és sürgősen 
elpárolgott.
Minekutána a kapitány bebizonyította felsőbbrendűségét, jó kedélye helyreállt.
Csillogva-villogva tért vissza az asztalhoz, és újabb italokat rendelt. Csakhamar felkecmergett a hajó 
mélyéből egy vegyes gyülekezet, többségük félig öltözötten s cipeltek magukkal összesen három bouzoukit ,egy fuvolát és két gitárt. Sőt egy harmonikás is akadt.
A kapitány megörült , de a harmonikást, a szegény ember látható bánatára ,elbocsátotta.
-De kapitány úr-tiltakozott-,én nagyon szépen játszom.
-Ez nem görög hangszer-jelentette ki zordonul a kapitány.-Hanem olasz. Maga szerint talán az 
Akropoliszt talján hangszerek kíséretével emeltük ?!Uploaded byJakus Laura 1.
PublisherEurópa Kiadó
Source of the quotationEurópa Kiadó

minimap