This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: Ha nem volna irón (If it had no pencil in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

If it had no pencil (English)

If it had no pencil
Would it try mine —
Worn — now — and dull — sweet,
Writing much to thee.
If it had no word,
Would it make the Daisy,
Most as big as I was,
When it plucked me?

(1861)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/ If_it_had_no_pencil

Ha nem volna irón (Hungarian)

Ha nem volna irón,
Itt az enyém —
Kopott — és — finom:
Sokat írt neked.
Nem akadna szó?
Gyopár is lehet,
Épp akkora mint én,
Mikor leszakított.

..............................
A vers érthetetlen, mivel magán”használatra” íródott; abban a magán-kontextusban tökéletesen érthető sőt egyszerű volt: egy barátjának küldte Emily egy ceruzacsonkhoz mellékelve, és ezt jelenti az egész:

’ Ha nincs ceruzája, azért nem ír nekem, tessék, itt az enyém; noha egészen elkopott a sok levélírástól, finom (sweet, édes). Ha nem volna mit írnia, válasz gyanánt rajzoljon legalább egy virágot (ered.: százszorszépet), akkorát, amekkora én voltam, amikor leszakított. ’  Nem tudható, szerelmes volt-e az illetőbe Emily Dickinson vagy egyszerűen barátság volt közöttük, és ha szerelmes volt, akkor sem tudható, vajon a „leszakított” azt a bizonyos aktust jelenti-e (v.ö. „liliomtiprás”) vagy pusztán azt, hogy „az illető meghódította E.D. szívét”.

Más Emily Dickinson-versek érthetetlenségének is lehet hasonló magyarázata, sőt az egész életműnek, t.i. így: mivel a verseit nem szánta „közhasználatra” – kiadásra –, nemigen gondolt vele, hogy kulcsokat adjon a megértésükhöz.

Nem hiszem, hogy jót tett a versnek, hogy megmagyaráztam: bizonyos fokú érthetetlenség, homályosság, titokzatosság gyakran az esztétikai hatás egyik eleme a művészetben. A tökéletes érthetőség követelése éppolyan naív dilettantizmusra vall, mint számos botcsinálta költő azon ellenkező irányú modern hiedelme, hogy ha összehordunk hetet-havat, követhetetlen, zavaros halandzsákat rövid sorokba írva, az mindjárt költészet lesz... (Sajnos a Magyarul Bábelben is tele van mind óvodába való primitív prózai gügyögésekkel, mind érthetelen, nagyképű álintellektuális halandzsákkal, )

Ezek után a vers egyetlen furcsasága az, hogy ugyanahhoz a személyhez hol harmadik, hol második személyben beszél. Ráadásul a hamadik személyben a „he” (ő) szó helyett az „it” (= "az", nem személyekre vonatkoztatva) névmást használja. Nem tudom, hogyan kell ezt érteni; találgatni lehet, jó dolog a találgatás.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap