This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: (A Hatalom otthonos —) ((Power is a familiar growth —) in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

(Power is a familiar growth —) (English)

Power is a familiar growth —
Not foreign — not to be —
Beside us like a bland Abyss
In every company —
Escape it — there is but a chance —
When consciousness and clay
Lean forward for a final glance —
Disprove that and you may —
   
   
   
(1872 körül)



Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/Power _is_a_familiar_growth_%E2%80%94

(A Hatalom otthonos —) (Hungarian)

A Hatalom otthonos —
Sohasem — idegen —
Bár mint közömbös Szakadék
Oldalvást ittlegyen —
Kerüld el — egy módon lehet —
Ha tudat és agyag
Vet egy végső tekintetet —
Mely cáfol s neked ad —
   
   
   
A verset nem értem, ennek ellenére azt hiszem sikerült többékevésbé híven lefordítanom azt, ami benne van, sőt talán még azt is, ami csak potenciálisan van benne.

A „power”-en, = hatalmon, alighanem valami konkrétabb dolgot értett a költő, de nem található ki, hogy mi volt az, mert nem adott hozzá semmi fogódzót. Kézenfekvő dolog azt gondolni, hogy ez a hatalom az isteni hatalom, de azért az nem biztos. Legyen tehát a „hatalom” egyszerűen bármilyen hatalom, a hatalom mint olyan: valami, ami erősebb nálunk és uralkodik rajtunk. Azt mondja róla a vers, hogy otthonos, megszokott, nem idegen dolog. Ez paradoxon, mert a hatalom fogalmában benne van az, hogy hegymagasan emelkedik fölénk és agyonnyom a súlyával. Akkor is ismerős és meghitt, mondja a vers, amikor mint érzéketlen, egyáltalán nem meghitt szakadék tátong mellettünk fenyegetően: úgy „kerülhető el”, hogy mind a tudat, mind a test (agyag) szembenéz vele és megcáfolja „ezt” — mit? alighanem azt, hogy félelmetes, ismeretlen és idegen; és akkor képesek leszünk rá, hogy — és itt a vers sajnos hirtelen félbeszakad, nem tudjuk meg, hogy akkor mi lesz lehetséges.

(Ezt Karinthy valahogy így parodizálhatta volna: „Símogasd meg az oroszlánt, mondd azt neki, hogy Cica!, abban a minutában kezesbárány lesz belőle.”)



Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap