This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Davie, Donald: Essex hideg tavasza (Cold Spring in Essex in Hungarian)

Portre of Davie, Donald
Portre of Tandori Dezső

Back to the translator

Cold Spring in Essex (English)

Small boy in a black hat walks among streaky shadows
Under my window, and I am at ease this morning.
This day reminds me of Budapest. All over
Europe is the North and Protestantism has conquered.

The Roman Catholic North in the black-oak cabinet of  Antwerp
Is an irreplaceable grace-note, as at Sawston
The manorial chapel of the Huddlestons for the pilgrims
'Which of them will make a good death?' my friend in Antwerp
Wondered through the plateglass over beer and coffee
Looking to the end.
                            But I am happy this morning,
Looking into my garden, seeing the cold light standing
Oblique to the grey-green tree-trunks and the grasses,
All over my illimitable future.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://books.google.hu/books

Essex hideg tavasza (Hungarian)

Árnysávok közt fekete kalapos kisfiú megy
Ablakom alatt, s jól vagyok ma reggel.
Ez a nap Budapestet idézi. Egész Európa:
Észak, s hódítója a protestantizmus.

A római katolikus Észak, ott Antwerpen festőtölgy-kabinetjében,
Pótolhatatlan ékítmény, amiképp Sawstonban
A Huddlestonok urasági kápolnája a zarándokoknak.
„Melyiküké lesz jobb halál?" kérdi antwerpeni barátom,
És tűnődve tekint a sör s a kávé felett a vastag
Üvegablakon át valami vég felé.
                     De én boldog vagyok ma reggel,
Ahogy kertembe kinézek, s látom, ahogy a rézsútos,
Hideg fény befogja, szürkés-zöld fatönkök s füvek
Függőlegesei közt, korlátlan jövőmet.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. D.

minimap