This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Cummings, e. e.: tam kde som nikdy necestoval, s radosťou ďalej (somewhere i have never travelled, gladly beyond in Slovak)

Portre of Cummings, e. e.
Portre of Répás Norbert

Back to the translator

somewhere i have never travelled, gladly beyond (English)

any experience,your eyes have their silence:
in your most frail gesture are things which enclose me,
or which i cannot touch because they are too near
somewhere i have never travelled,gladly beyond

your slightest look easily will unclose me
though i have closed myself as fingers,
you open always petal by petal myself as Spring opens
(touching skilfully,mysteriously)her first rose

or if your wish be to close me,i and
my life will shut very beautifully,suddenly,
as when the heart of this flower imagines
the snow carefully everywhere descending;

nothing which we are to perceive in this world equals
the power of your intense fragility:whose texture
compels me with the colour of its countries,
rendering death and forever with each breathing

(i do not know what it is about you that closes
and opens;only something in me understands
the voice of your eyes is deeper than all roses)
nobody,not even the rain,has such small handsUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpoets.org

tam kde som nikdy necestoval, s radosťou ďalej (Slovak)

niet poznania, ktoré by odhalilo mĺkvotu tvojich očí:
obklopujú ma taje tvojich hýčkavých posunkov,
ktorých sa nemôžem dotknúť, sú priveľmi blízko
tam, kde som nikdy necestoval, s radosťou ďalej

tvoj prchavý zrak ma ľahučko rozvinie
aj keď som sa uzavrel tak ako päsť,
plne rozovrieš moje lupene, sťa jar
(dojímavo, záhadne) rozkrídli svoje prvé ruže

ak po mojej blízkosti bažíš, môj život a ja
plný rozkoše, zrazu sa zamkneme,
ako srdce kvietku svoje preludy pletie
o všade opatrne zostupujúcom snehu;

na tomto svete sa nič, čo vnímame nerovná
sile tvojej intenzívnej krehkosti: tkanivo ktorej
ma s farbou svojich krajín každým nabratým
dychom smrť ponúkajúc naveky k sebe núti

(neviem, čo sa v tebe otvára a zatvára,
ale v mojom vnútri je niečo, čo pochopilo,
že hlas tvojich očí je hlbší ako ruža)
a nikto iný, ani dážď, nemá takú drobnú rukuUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap