This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Clampitt, Amy: A külső zátony (The Outer Bar in Hungarian)

Portre of Clampitt, Amy
Portre of Tandori Dezső

Back to the translator

The Outer Bar (English)

When through some lacuna, chink, or interstice
in the unlicensed free-for-all that goes
on without a halt out there all day, all night,
all through the winter,

one morning at low tide you walk dry-shod across
a shadow isthmus to the outer bar,
you find yourself, once over, sinking at every step
into a luscious mess—

a vegetation of unbarbered, virgin, foot-thick
velvet, the air you breathe an aromatic
thicket, odors in confusion starting up
at every step like partridges

or schools of fishes, an element you swim through
as to an unplanned, headily illicit
interview. The light out there, gashed
by the surf’s scimitar,

is blinding, a rebuke—Go back! Go back!—
behind the silhouetted shipwreck (Whose?
When did it happen? Back in the village
nobody can tell you),

the bell buoy hunkering knee-deep in foam,
a blood-red-painted harbinger. How strange
a rim, back where you came from,
of familiar portents

reviewed from this isola bella, paradise
inside a prison rockpile—the unravished
protégé of guardians so lawless, refuge
moated up in such a shambles!

Your mind keeps turning back to look at them—
chain-gang archangels that in their prismatic
frenzy fall, gall and gash the daylight
out there, all through the winter.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.amyclampitt.org

A külső zátony (Hungarian)

Hogy valami rés, hasadék, nyiladék
tárul a törvénytelen tumultusban,
mely ott kavarog, mind éjjel-nappal,
mind végig a télen,

s egy reggel, apálykor, átvágsz száraz
cipővel a külső zátonyhoz egy árny-földnyelven,
oda kiérve, érzed, ahogy lépten-nyomon
besüppedsz a buja televénybe -

növényzet vár, nyíratlan, szűz, láb-vastag
bársony, levegő, mely akár a fűszeres
bozótok, illatok csapnak szét kuszán
lépted nyomán, fel, fogolymadarakként

vagy halrajokként, úszol ebben az elemben,
mintha nem tervezett, fejvesztett, tiltott
találkád jönne. A fény ott kinn, ahogy
a hullámverés handzsárja hasítja,

vakító, rosszalló - Vissza! Vissza! -,
a hajóroncs sziluettje mögött (Kié?
Mikor történt? A parti városkában
senki se a mondhatója),

a vészharang-bója térdig a habba fúródva,
vérvörösre festett hírnök. Mily különös
szegély, ott, amerről jöttél,
ismerős baljóslatoké,

visszanézve ez isola belláról, börtön
sziklaerődbeli paradicsomból - ó, mily
törvényen kívüli őrök meggyalázatlan
védence, ily végomlásba vájt menedék!

Lelked egyre visszaforog feléjük -
arkangyal rabok lánc-füzére, prizmás
őrjöngés, hull, ront, hasít napvilágot
ott künn, mind végig a télen át.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. D.

minimap