This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Carver, Raymond: Zsonglőr a Heaven’s Gate-nél (The Juggler at Heaven's Gate in Hungarian)

Portre of Carver, Raymond
Portre of Berta Ádám

Back to the translator

The Juggler at Heaven's Gate (English)

                                               To Michael Cimino
 

Behind the dirty table where Kristofferson is having
breakfast, there's  a window that looks onto a nineteenth-
century street in Sweetwater, Wyoming. A juggler
is at work out there, wearing a top hat and a frock coat,
a little reed of a fellow keeping three sticks
in the air. Think about this for a minute.
This juggler. This amazing act of the mind and hands.
A man who juggles for a living.
Everyone in his time has known a star,
or a gunfighter. Somebody, anyway, who pushes somebody
around. But a juggler! Blue smoke hangs inside
this awful café, and over that dirty table where two
grownup men talk about a woman's future. And something,
something about the Cattlemen's Association.
But the eye keeps going back to that juggler.
That tiny spectacle. At this minute, Ella's plight
or the fate of the emigrants
is not nearly so important as this juggler's exploits.
How'd he get into the act, anyway? What's his story?
That's the story I want to know. Anybody
can wear a gun and swagger around. Or fall in love
with somebody who loves somebody else. But to juggle
for God's sake! To give your life to that.
To go with that. Juggling.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://poemsandpickaxes.blogspot.com/2012/02

Zsonglőr a Heaven’s Gate-nél (Hungarian)

                                            Michael Cminónak
 
A szutykos asztal mögött, ahol Kristofferson eszi a
reggelijét, van egy ablak, amely egy tizenkilencedik
századi utcára néz a Wyoming-beli Sweetwaterben. Odakint
zsonglőr ügyködik, cilinderben van és frakkban,
vékony kis fickó, három botot tart
a levegőben. Gondolkozz el ezen egy percre.
Itt van ez a zsonglőr. Ez a bámulatos produkció, fej és kéz.
Egy férfi, aki a megélhetéséért zsonglőrködik.
A maga idejében mindenki ismert sztárt
vagy revolverhőst. Vagy egyáltalán, valaki olyat, aki másokat
noszogat. De hogy zsonglőrt! Áll a kék füst
ebben a rémes kávézóban, és afölött a szutykos asztal fölött, ahol két
felnőtt férfi beszélget egy nő jövőjéről. Meg valamiről,
valamiről a Szarvasmarhatartók Szövetségével kapcsolatban.
De a szem folyton visszatéved a zsonglőrre.
Arra a parányi látványosságra. Ebben a percben Ella szorult helyzete
vagy az emigránssors
közel sincs olyan fontos, mint ennek a zsonglőrnek a trükkjei.
Egyáltalán hogy került képbe? Mi a sztorija?
Én erre a sztorira vagyok kíváncsi. Bárki
hordhat fegyvert és vonulhat peckesen. Vagy beleszerethet
valakibe, aki mást szeret. De zsonglőrködni,
az istenért! Erre tenni fel az életed.
Evvel foglalkozni. Zsonglőrködéssel.


Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://versumonline.hu/vers/zsonglor-a-heavens-gate-nel/

minimap