This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Carson, Anne: A vallásom (My Religion in Hungarian)

Portre of Carson, Anne

My Religion (English)

My religion makes no sense
and does not help me
therefore I pursue it.

When we see
how simple it would have been
we will thrash ourselves.

I had a vision
of all the people in the world
who are searching for God

massed in a room
on one side
of a partition

that looks
from the other side
(God’s side)

transparent
but we are blind.
Our gestures are blind.

Our blind gestures continue
for some time until finally
from somewhere

on the other side of the partition there we are
looking back at them.
It is far too late.

We see how brokenly
how warily
how ill

our blind gestures
parodied
what God really wanted

(some simple thing)
The thought of it
(this simple thing)

is like a creature
let loose in a room
and battering

to get out.
It batters my soul
with its rifle butt.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttps://www.aprweb.org/search?q=Anne+Carson

A vallásom (Hungarian)

Vallásomnak semmi értelme,
és nem is segít meg,
ezért követem.

Amikor megértjük,
milyen egyszerű lett volna,
lesújtunk majd magunkra.

Látomásomban
a világon minden ember,
aki Istent keresi,

egy szobába gyűlt,
egy fallal
elválasztva,

ami a másik
oldalról
(Istenéről)

átlátszó,
de mi vakok vagyunk.
A gesztusaink vakok.

Vak gesztusaink egy ideig
folytatódnak, míg végül
valahonnan

a válaszfal másik oldaláról mi magunk
nézünk vissza rájuk.
Túl késő már.

Látjuk, milyen összetörten,
milyen óvatosan,
milyen betegen

parodizálták
vak gesztusaink,
amit Isten valóban akart

(valami semmiséget).
A gondolata
(ennek a semmiségnek),

mintha egy lény
egy szobában eleresztve
döngetné

a kijáratot.
Puskatussal
döngeti a lelkem.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://versumonline.hu/vers/a-vallasom/

minimap