This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Burnside, John: Bicycling for Ladies (extracts)

Portre of Burnside, John

Bicycling for Ladies (extracts) (English)

Cycle tracks will abound in Utopia.
H. G. Wells

I. Factory Girls

after talking to Sylvia and other speakers I thought
that here is something I can dedicate myself to help
in some way to put things right
Nellie Cressall
Imperial Triumph; Golden Sunbeam;
Ladies’ Light Weight No. 17, (The Suffragette);

between the morning and the evening wash
they dream of riding out, like Pankhurst girls,
in Rational Dress, on shiny new machines,
to Waltham Abbey, Thornwood, Magdalen Lever;

(I stand and rejoice every time I see
a woman ride by on a wheel)

though no kind word can ever wash away
the lavender and lilac of their days,

and not for them the solitude of some
far crossroads, with its litany of names
from ancient times,

they want to ride for hours, on country lanes
through Saxon woods and miles of ripening grain
and end up at some point of no return,

like changelings, in some faded picture book
from childhood, going headlong through the dark
to some new realm , where no mere man is king.

 
II. The Bow Cyclists

not merely for votes but towards an egalitarian
society
Sylvia Pankhurst

I dreamed you came again
through the smog of time,

match-girls and broom-makers,
cycling from street to street

with The Women’s Dreadnought;
the houses lit for miles, like beacons

and a true friend
stepping from every door

to greet you, brushing flakes
of lanolin or matchwood from her sleeves,

the dawn light on her face
and some fresh scent

of elsewhere on the wind, as she resumes
the life she set aside, a grief ago.

The marches are done with,
the hunger strikes, danger of death

forgotten, as the sun cuts through the fog
and all the world cycles away, like risen souls

made new and tender for the life to come
in some lost Resurrection Of The Body.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://feministmemory.wordpress.com

Női kerékpározás (részletek) (Hungarian)

Utópia kerékpárutakban fog bővelkedni.
H. G. Wells

I. Munkáslányok

Sylvia beszéde és más felszólalók után gondoltam
hogy itt van amihez felajánlom segítségemet, hogy
valamilyen módon rendbetegyük a dolgokat
Nellie Cressall
Birodalmi Diadal; Arany Napsugár;
Hölgyek, Könnyű Súly 17. szám, (A Szüfrazsett);

a reggeli és az esti mosakodás között
ez az álom kikerekezik, mint a Pankhurst lányok,
Rational-dresszben, a fényes, új gépeken,
Waltham Abbey, Thornwood, Magdalen Lever felé;

(Állok és minden alkalommal megörvendeztet ha
látom, hogy egy nő kerekezik)

bár semmiféle szó nem mossa ki soha
a levendulát és lilát napjaikból,

és nem övék néhány messzi keresztút
magánya, velük a nevek litániája
a régi időkből,

órákig akarnak kerekezni, a mezei ösvényeken
át szász erdőkön és mérföldnyi érő gabonán
és végül egy bizonyos ponton fel, nem visszatérőn,

mint elcserélt gyermek, néhány fakult képeskönyvben,
gyermekkorától fejjel megy a sötét valamely új
birodalmába, ahol nem egyedül az ember a király.

 
II. A Karikázó Kerekesek

nem csupán a szavazatokért, hanem a társadalmi
egyenlőség érdekében
Sylvia Pankhurst

Azt álmodtam eljöttél újra
át az idő füstködén,

gyufa-lányok és rekettye-készítők,
kerekeznek utcáról utcára

a Női Csatahajóval;
gyúlt házak mérföldenként a fényjelek

és egy igaz barát
lép be minden ajtón

üdvözölni téged, lanolinos tisztító
pehely vagy gyufaszál ruhaujjában,

a hajnali fény arcán
és néhány friss illat

máshol a szélben, ahogy folytatódik
az élet, a lány félreteszi előző bánatát.

Az indulók kifáradnak,
az éhség odacsap, az életveszély

elfeledteti, ahogy a nap átvág a ködön és
az egész világ karikáz tovább, lázadó lelkek

újulnak meg és kínálják az eljövendő életre
néhány elvesztett Feltámadását A Testnek.Uploaded byP. T.
Source of the quotationsaját

minimap