This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Blake, William: Los könyve - IV fejezet (The Book of Los - Chapter IV in Hungarian)

Portre of Blake, William
Portre of Tandori Dezső

Back to the translator

The Book of Los - Chapter IV (English)

1: Then Light first began; from the fires

Beams, conducted by fluid so pure.

Flow'd around the Immense: Los beheld

Forthwith writhing upon the dark void

The Back bone of Urizen appear

Hurtling upon the wind

Like a serpent! like an iron chain

Whirling about in the Deep.

 

2: Upfolding his Fibres together

To a Form of impregnable strength

Los astonish'd and terrified, built

Furnaces; he formed an Anvil

A Hammer of adamant then began

The binding of Urizen day and night

 

3: Circling round the dark Demon, with howlings

Dismay & sharp blightings; the Prophet

Of Eternity beat on his iron links

4: And first from those infinite fires

The light that flow'd down on the winds

He siez'd; beating incessant, condensing

The subtil particles in an Orb.

 

5: Roaring indignant the bright sparks

Endur'd the vast Hammer; but unwearied

Los beat on the Anvil; till glorious

An immense Orb of fire he fram'd

 

6: Oft he quench'd it beneath in the Deeps

Then surveyd the all bright mass. Again

Siezing fires from the terrific Orbs

He heated the round Globe, then beat[,]

While roaring his Furnaces endur'd

The chaind Orb in their infinite wombs

 

7: Nine ages completed their circles

When Los heated the glowing mass, casting

It down into the Deeps: the Deeps fled

Away in redounding smoke; the Sun

Stood self-balanc'd. And Los smild with joy.

He the vast Spine of Urizen siez'd

And bound down to the glowing illusion

 

8: But no light, for the Deep fled away

On all sides, and left an unform'd

Dark vacuity: here Urizen lay

In fierce torments on his glowing bed

 

9: Till his Brain in a rock, & his Heart

In a fleshy slough formed four rivers

Obscuring the immense Orb of fire

Flowing down into night: till a Form

Was completed, a Human Illusion

In darkness and deep clouds involvd.

 Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://facstaff.uww.edu/hoganj/los4.htm

Los könyve - IV fejezet (Hungarian)

1.Akkor lett Fény: a tüzektől

Sugárnyalábok áradtak, tiszta közegben

Az Irdatlan körül. Los,

A sötét űrön rángva, látta nyomban:

Urizen Gerince feltűnik

A szél áramán tekergő

Kígyóként  mint egy vaslánc,

Örvénylőn, a Mélyben.

 

2.Föl s összehajtva Rostjait

Ronthatatlan erős Formává,

Los, döbbenten s borzadva, kemencéket

Épített: üllőt formált,

Kalapácsot, acélból: s megkezdte,

Éjt-nap, Urizen megkötözését.

 

3.A sötét Démon körül, üvöltve,

Rettegve s maró lángokkal az Öröklét

Prófétája vas láncot kovácsolt.

 

4.Elébb amaz örök tüzek

Fényét, mely a szeleken leáradt:

Ezt ragadta meg, szüntelen verte,

Részecskéit Gömbbé sűrítve.

 

5.Dühödten üvöltve, a fényes szikrák így

Fogadták a roppant Kalapácsot; de Los

Fáradhatatlan verte az Üllőt, míg

Óriás Tüz-Gömb formálódott dicsőn.

 

6.Gyakran hűtötte is a Mélyben, majd

Megszemlélte a fényes tömböt. Újra

Lángot ragadott a rettentő Kohókból,

S hevítette a Glóbuszt, és verte,

Míg bömbölő Kemencéi örök

Ölén a leláncolt Gömb tombolt.

 

7.Kilenc kor járt teljes kört,

Hogy Los az izzó masszát meghevítette,

Vetve a Mélyekbe: futamodtak a Mélyek

Visszaháramló füsttel: a Nap állt

Maga-egyensúlyán. S mosolygott Los örömmel.

Mert Urizen óriás Gerincét megragadta

S kötözte az izzó Illúzióhoz.

 

8.De fény nincs! mert a Mély körben

Megfutamodott, és formátlan, sötét

Ürességet hagyott: itt Urizen feküdt

Tüzes kínok közt, izzó ágyán;

 

9.Míg Agya Sziklában, Szive húsos

Ingoványban négy folyót formált,

Homályosítván a roppant Tűz-Gömböt,

Az éjbe folyva: míg teljes lett

Egy Forma, Az Emberi Illúzió

A sötétség és mély felhők közegén.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://canadahun.com/forum/showthread.php?p=2307704&posted=1#post2307704

minimap