This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Blake, William: Los könyve - II fejezet (The Book of Los - Chapter II in Hungarian)

Portre of Blake, William
Portre of Tandori Dezső

Back to the translator

The Book of Los - Chapter II (English)

1: The Immortal stood frozen amidst

The vast rock of eternity; times

And times; a night of vast durance:

Impatient, stifled, stiffend, hardned.

 

2: Till impatience no longer could bear

The hard bondage, rent: rent, the vast solid

With a crash from immense to immense

 

3: Crack'd across into numberless fragments

The Prophetic wrath, strug'ling for vent

Hurls apart, stamping furious to dust

And crumbling with bursting sobs; heaves

The black marble on high into fragments

 

4: Hurl'd apart on all sides, as a falling

Rock: the innumerable fragments away

Fell asunder; and horrible vacuum

Beneath him & on all sides round.

 

5: Falling, falling! Los fell & fell

Sunk precipitant heavy down down

Times on times, night on night, day on day

Truth has bounds. Error none: falling, falling:

Years on years, and ages on ages

Still he fell thro' the void, still a void

Found for falling day & night without end.

For tho' day or night was not; their spaces

Were measurd by his incessant whirls

In the horrid vacuity bottomless.

 

6: The Immortal revolving; indignant

First in wrath threw his limbs, like the babe

New born into our world: wrath subsided

And contemplative thoughts first arose

Then aloft his head rear'd in the Abyss

And his downward-borne fall. chang'd oblique

 

7: Many ages of groans: till there grew

Branchy forms. organizing the Human

Into finite inflexible organs.

 

8: Till in process from falling he bore

Sidelong on the purple air, wafting

The weak breeze in efforts oerwearied

 

9: Incessant the falling Mind labour'd

Organizing itself: till the Vacuum

Became element, pliant to rise,

Or to fall, or to swim, or to fly:

With ease searching the dire vacuity.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://facstaff.uww.edu/hoganj/los2.htm

Los könyve - II fejezet (Hungarian)

1. A Halhatatlan ott állt újra meg újra

Az örökkévaló roppant sziklájába

Fagyva, roppant idejű éjben,

Türelmetlenül, kioltva, megdermesztve;

 

2.Míg a türelmetlenség nem bírta már

A kemény kötést: hasadt, hasadt a roppant

Tömb, tömérdek sarkai közt, recsegve,

 

3.És tömérdek tört részre hullt szét.

A Próféta-Düh, kitörni vágyva,

Széthajigálja, míg őrjöngőn port rúg

S zokogásba omlik, magasba emeli

A fekete márvány tört részeit.

 

4.Széthajigálva körbe, mint omló

Sziklák, a tömérdek tört rész

Elvált egymástól; most iszonyú űr

Támadt alatta s mindenütt körben.

 

5.Hullton-hullva, Los hullt és hullt,

Süllyedt vad súllyal: le, le,

Újton-újt, éjten-éjt, napra-nap

Az Igaz: véges, de nem a Tévelygés –,

Hullton-hullt éveken s korokon át,

S lelt mindig űrt, melyen keresztül

Hulljon, éjt-nap, végtelen; mert

Bár nem volt éj s nap, terüket

Kimérte szüntelen örvénylése

A rettentő, feneketlen űrben.

 

6.Pörgött a Halhatatlan, háborogva;

Elébb, akár az újszülöttek e Földön.

Rúgkapált: dühe csitult, s az első

Eszmélkedések megszülettek;

Majd a föntebb Semmibe emelte fejét,

Hullása ón-irányból rézsutos lett,

 

7.Nyögések korain át, míg

Ágas formák sarjadtak, állandó, véges

Szervekké szervezve az Emberit;

 

8.Míg hulltából rátámaszkodhatott

Oldalvást a bíbor légre, fölrezzentve

A fáradtan lankadozó szellőt.

 

9.Szüntelen dolgozott a hulló Elme,

Szervezte magát, míg az Űr eleven

Elemmé vált, melyben emelkedni,

Zuhanni, úszni vagy repülni lehet,

Könnyeden kutatva a riasztó Semmit.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://canadahun.com/forum/showthread.php?p=2307704&posted=1#post2307704

minimap