This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Birney, Earle: A Csendes-óceáni kapu (Pacific Door in Hungarian)

Portre of Birney, Earle

Back to the translator

Pacific Door (English)

Through or over the deathless feud
of the cobra sea and the mongoose wind
you must fare to reach us.
Through hiss and throttle come,
by a limbo of motion humbled,
under cliffs of cloud
and over the shark's blue home.
Across the undulations of this slate
long pain and sweating courage chalked
such names as glitter yet.
Drake's crewmen scribbled here their paradise
and dying Bering, lost in fog,
turned north to mark us off from Asia still.
Here cool Cook traced in sudden blood his final bay
and scurvied traders trailed the wakes of yesterday
until the otter rocks were bare
and all the tribal feathers plucked.
Here Spaniards and Vancouver's boatmen scrawled
the problem that is ours and yours,
That there is no clear Strait of Anian
to lead us easy back to Europe,
that men are isled in ocean or in ice
and only joined by long endeavour to be joined
Come then on the waves of desire that well forever
and think no more than you must
of the simple unhuman truth of this emptiness,
that down deep below the lowest pulsing of primal cell
tar-dark and still
lie the bleak and forever capacious tombs of the sea.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.library.ubc.ca

A Csendes-óceáni kapu (Hungarian)

A kobra-tenger és a manguszta-szél
múlhatatlan birtokán keresztül
kell haladnod, hogy hozzánk elérhess.
A sistergésen át jöjj, a fojtó szelepek közt,
a porig-alázó mozgás pokol-tornácain keresztül,
felhők sziklaszirtjei alatt,
a cápa kék otthonán át.
E palatáblák hepehupás hullámaira
hosszas szenvedés és kemény bátorság írt
fel olyan neveket, melyek még ma is ragyognak.
Drake kapitány legénysége firkálta fel itt édenét,
s a haldokló Bering a messze ködbe veszve
északra fordult, hogy elhatárolja földünket a csendes, mozdulatlan Ázsiától.
Itt, a hidegvérű Cook hirtelen vérbeborulva vázolta fel végső hírnevét,
és skorbutos kereskedők járták végig a tegnapok nyomait,
miközben kopárak voltak a vidra-sziklák, és a törzsi tollakat kitépték.
Itt spanyolok és Vancouver hajósai
vetették fel a megválaszolatlan kérdést, mely a miénk s tietek is,
hogy itt a világos Anian-szoros sehol sem található,
melyen át visszamehetnénk Európába könnyedén,
s hogy az emberek, szigetek az óceánban és a jégben
és csak hosszú igyekezettel sikerülhet itt ismét egyesülniük, megtalálniok egymást.
Jöjjetek hát, a vágy hullámain át, melyek felcsaptak minden korra
és többet a hiábavalóság könnyen érthető
embertelen igazságára se gondoljatok,
s hogy lenn feküsznek a tenger
kietlen és örökre tágas
sírjai a szuroksötétben és a csendben.Uploaded byP. T.
Source of the quotationV. Gy.

minimap