This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Berryman, John: Nóna (Nones in Hungarian)

Portre of Berryman, John

Nones (English)

Problem. I cannot come among Your saints,
its not in me - 'Velle' eh? - I will, and fail.
But I would rather not be lost from You -
if I could hear of a middle ground, I'd opt:
 
a decent if minute salvation, sort of, on some fringe.
I am afraid, afraid. Brothers, who if
you are afraid are my brothers - veterans of fear –
pray with me now in the hour of our living.
 
It’s Eleseus' grave makes the demons tremble,
I forget under what judge he conquered the world,
we’re not alone here. Hearing Mark viii, though,
I'm sure to be ashamed of by. I am ashamed.
 
Riotous doubt assailed me on the stair.
I paused numb. Not much troubled with doubt,
not used to it. In a twinkling can man be lost?
Deep then in thought, and thought brought no relief.
 
But praying after, and somewhat after prayer
on no occasion fear had gone away!
I was alone with You again: 'the iron did swim'.
It has been proved to me again & again
 
He does not want me to be lost. Who does? The other.
But 'a man's shaliach is as it were himself:
I am Your person.
 
I have done this & that which I should do,
and given, and attended, and been still,
but why I do so I cannot be sure,
I am suspicious of myself. Help me!
 
I am olding & ignorant, and the work is great,
daylight is long, will ever I be done,
for the work is not for man, but the Lord God.
Now I have prepared with all my might for it
 
and mine O shrinks a micro-micro-minor
post-ministry, and of Thine own to Thee I have given,
and there is none abiding but woe or Heaven,
tests the pundits. Me I'm grounded for peace.
 
Flimsy between cloth, what may I attain
who slither in my garments? there's not enough of me.
Master, for virtue. I'm loose. at a loss.
 
Lo, where in this whirlpool sheltered in bone,
only less whirlpool bone, envisaging,
a sixtieth of an ounce to every pint,
sugar to blood, or coma or convulsion.
 
I hit a hundred and twenty notes a second
as many as I may to the glory of confronting –
unstable man, man torn by blast & gale -
Your figure, adamantly frontal.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttps://books.google.hu/books

Nóna (Hungarian)

Kérdés. Nem juthatok szentjeid közé,
nincs adva bennem - „Velle?" - Akarok, s bukom.
Mégsem szeretnék elkárhozni Tőled -
ha volna középút - oda kérném magam,
 
valami tisztes kis üdv-félébe, valahol a sarokban.
Félek, félek. Testvérek, ha ti is
féltek: testvéreim vagytok - félsz-veteránok -
éltünk óráján, most könyörögjetek velem!
 
Elizeus sírja riogtat démonokat.
Felejtem, mely bíró alatt rontott világot,
nem vagyunk ebben egyedül. Hallván Márk VIII.-at,
bizton szégyent kell vallanom. Szégyenültem.
 
Lázadó kétely szállt belém a lépcsőn;
zsibbadtan tűnődtem. Azelőtt nem mart a kétely,
nem szokott. Egy pillanatban is kárhozhatunk?
Mélyen tűnődtem - de az nem könnyít.
 
Könyörögtem majd, de ez ima után
nem tűnt el a félelem semmiképp.
Ismét egyedül voltam Veled: „Úszott a vas."
Megbizonyult nekem újra & újra:
 
kárhozatom nem akarja. Úgy ki akarja? - A másik.
De „egy ember Shaliachja mintha ő maga lenne":
vagyok a Te személyed.
 
Megcselekedtem ezt & azt, amit kellett,
adtam, szolgáltam, néma voltam,
mért tettem így - bizonyos nem lehetek.
Gyanakszom magamra. Segíts.
 
Öregszem & butulok, és a munka sok,
hosszú a nappal, végzek valaha is?
Nem emberért van e munka, de az Úrért.
Nos fölkészültem rá minden erőmmel.
 
S az én O-m egy mikro-mikro-parány
utószolgálattá zsugorul, s a Tiedből adtam Neked;
nincs más lakozás, csak a jaj vagy az Ég
- tanúznak Panditok. Békére lettem én.
 
Szövetek közt foszlékony, mit nyerhetek,
kis gúnyámban kicsúszom? Kevés vagyok,
Mester, az erényre. Tántorgó vagyok, tanácstalan.
 
Íme eme csontban tárolt örvényben
- csak kevéssé örvény-csontban, figyelve:
hatod uncia minden pintre,
cukor a vérhez vagy kóma, vagy ökrendés,
 
120-at ütök egy pillanatban,
annyi kell a szembenézés dicsőségéhez -
szélvész-vihar-nyűtt & állhatatlan ember -
a Te alakod gyémántkéményen szembenéző.Uploaded byP. T.
Source of the quotationJ. I.

minimap