This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Auden, W. H.: O What Is That Sound

Portre of Auden, W. H.

O What Is That Sound (English)

O what is that sound which so thrills the ear
Down in the valley drumming, drumming?
Only the scarlet soldiers, dear,
The soldiers coming.

O what is that light I see flashing so clear
Over the distance brightly, brightly?
Only the sun on their weapons, dear,
As they step lightly.

O what are they doing with all that gear,
What are they doing this morning, this morning?
Only their usual manoeuvres, dear,
Or perhaps a warning.

O why have they left the road down there,
Why are they suddenly wheeling, wheeling?
Perhaps a change in their orders, dear.
Why are they kneeling?

O haven't they stopped for the doctor's care,
Haven't they reined their horses, their horses?
Why, they are none of them wounded, dear,
None of the forces.

O is it the parson they want, with white hair,
Is it the parson, is it, is it?
No, they are passing his gateway, dear,
Without a visit.

O it must be the farmer who lives so near.
It must be the farmer so cunning, so cunning?
They have passed the farmyard already, dear,
And now they are running.

O where are you going? Stay with me here!
Were the vows you swore deceiving, deceiving?
No, I promised to love you, dear,
But I must be leaving.

O it's broken the lock and splintered the door,
O it's the gate where they're turning, turning;
Their boots are heavy on the floor
And their eyes are burning.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://genius.com

Ballada (Hungarian)

Mily hang szúr borzongatva fülembe?
Dobszót dob a völgy idefel, idefel?
- Csak katonák, rajtuk meggyszinü mente,
a csapat menetel.

Ó, honnan e fény? Sziszegő nyilait
szétszórja, vakítva, vakítva.
- Csak a nap tűz fegyvereikre, amíg
vonulnak a síkra.

Vajon mit akarnak e reggelen? Oly nagy
felszerelés mire jó, mire jó?
- Drágám, a szokásos harci-gyakorlat,
vagy talán riadó.

Ó, mért kanyarodnak el egyszeriben,
az útról szaporán letérve, letérve?
- Tán így vezényel a tiszt, szívem;
mért borulsz térdre?

Megállnak. Orvost kér valaki, nem?
Ló horkan, fékez a zabla, a zabla.
- Minek orvos? Sebesült, szívem,
nincs a csapatba.

Az ősz papot keresik akkor, igen;
a papot keresik, ugy-e őt, ugy-e őt?
- Nem, senki se tér be, elmennek, szívem,
a paplak előtt.

A ravasz gazdát keresik talán,
őt keresik, azt hiszem, azt hiszem.
- Nem. A csapat most megy túl a tanyán
és futni kezd, szívem.

Hova mégy? Nem lehet maradni? Miért nem?
Sok szent fogadásod ha becsap, ha becsap!
- Szeretni foglak, csak ennyit igértem.
De most el kell hagyjalak.

Jaj, leverve a zár, az ajtó betörve,
jaj, a csapat a kapun bevonul, bevonul.
Durván döng le bakancsuk a földre
és szemük ég vadul.Uploaded byP. T.
Source of the quotationK. G.

Related videos


minimap