This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Auden, W. H.: In Time of War (details)

Portre of Auden, W. H.

In Time of War (details) (English)

XIV
Yes, we are going to suffer, now; the sky
Throbs like a feverish forehead; pain is real;
The groping searchlights suddenly reveal
The little natures that will make us cry,

Who never quite believed they could exist,
Not where we were. They take us by surprise
Like ugly long-forgotten memories,
And like a conscience all the guns resist.

Behind each sociable home-loving eye
The private massacres are taking place;
All Women, Jews, the Rich, the Human Race.

The mountains cannot judge us when we lie:
We dwell upon the earth; the earth obeys
The intelligent and evil till they die.

 
XV
Engines bear them through the sky: they’re free
And isolated like the very rich;
Remote like savants, they can only see
The breathing city as a target which

Requires their skill; will never see how flying
Is the creation of ideas they hate,
Nor how their own machines are always trying
To push through into life. They chose a fate

The islands where they live did not compel.
Though earth may teach our proper discipline,
At any time it will be possible

To turn away from freedom and become
Bound like the heiress in her mother’s womb,
And helpless as the poor have always been.

 
XXI
The life of man is never quite completed;
The daring and the chatter will go on:
But, as an artist feels his power gone,
These walk the earth and know themselves defeated.

Some could not bear nor break the young and mourn for
The wounded myths that once made nations good,
Some lost a world they never understood,
Some saw too clearly all that man was born for.

Loss is their shadow-wife, Anxiety
Receives them like a grand hotel; but where
They may regret they must; their life, to hear

The call of the forbidden cities, see
The stranger watch them with a happy stare,
And Freedom hostile in each home and tree.

 
XXIV
No, not their names. It was the others who built
Each great coercive avenue and square,
Where men can only recollect and stare,
The really lonely with the sense of guilt

Who wanted to persist like that for ever;
The unloved had to leave material traces:
But these need nothing but our better faces,
And dwell in them, and know that we shall never

Remember who we are nor why we're needed.
Earth grew them as a bay grows fishermen
Or hills a shepherd; they grew ripe and seeded;

And the seeds clung to us; even our blood
Was able to revive them; and they grew again;
Happy their wish and mild to flower and flood.

 
XXV
Nothing is given: we must find our law.
Great buildings jostle in the sun for domination;
Behind them stretch like sorry vegetation
The low recessive houses of the poor.

We have no destiny assigned us:
Nothing is certain but the body; we plan
To better ourselves; the hospitals alone remind us
Of the equality of man.

Children are really loved here, even by police:
They speak of years before the big were lonely,
And will be lost.
                          And only

The brass bands throbbing in the parks foretell
Some future reign of happiness and peace.
We learn to pity and rebel.  Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttps://www.poeticous.com

Háború idején (részletek) (Hungarian)

XIV.
Igen, ez már a szenvedés; az ég
lázas homlokként ráng; a kín igaz;
a riadt fényszóró fölfedi az
üvöltés parányi természetét,

melyről nem hittük el, hogy létezík
s főképp, hogy itt. Váratlanul lepett meg,
mínt kínos emléke egy balesetnek,
s a fegyverrel úgy dacol, mínt a hit.

Magánmészárlások tüze parázslik
minden otthonos, társasági szemben:
A Nő, A Zsidó, A Gazdag, Az Ember.

A hegyek nem látják, hol a csalás itt:
a földön élünk; a föld türelemmel
szolgál az okos gonosznak halálig.

 
XV.
Gépük a nyílt eget hasítja; mínt
a nagyon gazdagok, szabadok, izoláltak;
tudósok, szemük célpontként tekint,
az élő városra, hogy a telítalálat

művét megalkossák; nem tudják, hogy a gépet
a gyűlölt eszme emelte magasba,
sem azt, hogy gépeiket is az élet
vágya feszíti szét. Ráálltak arra,

mire szigetük sem nevelte őket.
Bár tanulniuk ott is lenne mit,
szabadság ellen vinni rossz erőket,

ahányszor csak nyílik rá alkalom,
s a magzat életét élni vakon,
a koldusét, kin semmi sem segít.

 
XXI.
Nem véges élet, ami emberi;
a vakmerés, a locsogás kitart,
de mint művész, kiből a tűz kihalt,
kudarcát letörten beismeri.

Ki gyűlöletes ifjakon mereng el,
s nemes mitoszok vesztét látva gyászol,
ki meglép egy érthetetlen világból,
ki túl-jól tudja, hova jut az ember.

Veszteség férjei, napjaik Aggodalmát
lakják, akár egy szállodát? hogy ott
életük minden napját bánva? - hallják

a tiltott várost kiáltozni, lássák
az idegent, ki rajtuk vigyorog,
míg fát és házat sarcol a Szabadság.

 
XXIV.
Nem, nem a nevük. Mások épitették
a kényszerű teret és körutat,
hol az ember emlékek közt kutat,
magányosok, kiknek bűn ülte lelkét,

s így akartak fennmaradni örökké;
anyagaként a szeretethiánynak;
de ők csak nemesebb arcunkra vágynak,
hogy azt lakják és tudják: sohatöbbé

nem kérdezzük meg, kik vagyunk s miért?
föld szülte mindet, halászt az öböl,
domb a juhászt; magjuk duzzadt, megért;

és bennünk eredt meg; minden gyökérnek
vérünk adott inni; föl, újra föl
virág és víz boldog lázában élnek.

 
XXV.
Semmi támpont: mi alkotjuk a törvényt;
toronyházak törnek trónra a fényben;
mögöttük földhöz ragadva szerényen
a szegénysor tátong kopár mezőként.

Nem lesz ránk szabott sors a puszta vágyból:
egy biztos csak, a test; gondolunk a magunk
boldogulására csak a kórházi ágy, hol
egyenlőek vagyunk.

Kedveljük a gyermeket, polgár és hatóság:
ő a tanú, hogy nem volt mindig egymaga,
ki végképp magára maradt.
                                         Csak a

rezesbandák jövendölík csodás
jövőnket, hol békében él a jóság.
Gyakorlunk, gyász és lázadás.Uploaded byP. T.
Source of the quotationO. O.

minimap