This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Auden, W. H.: Pohřební blues (Funeral blues in Czech)

Portre of Auden, W. H.

Funeral blues (English)

(from Two Songs for Hedli Anderson)

 

Stop all the clocks, cut off the telephone,

Prevent the dog from barking with a juicy bone

Silence the pianos and with muffled drum

Bring out the coffin, let the mourners come.

 

Let aeroplanes circle moaning overhead

Scribbling on the sky the message He Is Dead,

Put crepe bows round the white necks of the public doves,

Let the traffic policemen wear black cotton gloves.

 

He was my North, my South, my East and West,

My working week and my Sunday rest,

My noon, my midnight, my talk, my song;

I thought that love would last for ever; I was wrong.

 

The stars are not wanted now: put out every one;

Pack up the moon and dismantle the sun;

Pour away the ocean and sweep up the wood,

For nothing now can ever come to any good.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.wussu.com/poems

Pohřební blues (Czech)Vypněte telefon, zastavte čas,

psovi, ať neštěká, kost hoďte zas.

Ztište zvuk piana, bubny ať znějí,

truchlící k rakvi ať přistoupit smějí.Letadla, zaplňte oblohu denní,

vytvořte nápis: Už naživu není!

Na smutné zbarvení holubic dbejte,

černý pár rukavic strážníkům dejte.Západ můj, východ i sever a jih,

také můj všední den, nedělní smích,

měsíc byl, půlnoc i zpěv znící jarně,

láska, že neskončí, doufal jsem marně.Vypněte hvězdy, teď smutné a cizí,

sundejte měsíc a slunce ať zmizí.

Vypusťte oceán, skácejte les,

nahradit nelze, co ztratil jsem dnes.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationmacekvbotach.cz

Related videos


minimap