This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Auden, W. H.: Bucolics 4. Lakes

Portre of Auden, W. H.

Bucolics 4. Lakes (English)

(for Isaiah Berlin)

A lake allows an average father, walking slowly,
To circumvent it in an afternoon,
And any healthy mother to halloo the children
Back to her bedtime from their games across:
(Anything bigger than that, like Michigan or Baikal,
Though potable, is an 'estranging sea').

Lake-folk require no fiend to keep them on their toes;
They leave aggression to ill-bred romantics
Who duel with their shadows over blasted heaths:
A month in a lacustrine atmosphere
Would find the fluvial rivals waltzing not exchanging
The rhyming insults of their great-great-uncles.

No wonder Christendom did not get really started
Till, scarred by torture, fresh from caves and jails,
Her pensive chiefs converged on the Ascanian Lake
And by that stork-infested shore invented
The life of Godhead, making catholic the figure
Of three small fishes in a triangle.

Sly Foreign Ministers should always meet beside one,
For, whether they walk widdershins or deasil,
The path will yoke their shoulders to one liquid centre
Like two old donkeys pumping as they plod;
Such physical compassion may not guarantee
A marriage for their armies, but it helps.

Only a very wicked or conceited man,
About to sink somewhere in mid-Atlantic,
Could think Poseidon's frown was meant for him in person,
But it is only human to believe
The little lady of the glacier lake has fallen
In love with the rare bather whom she drowns.

The drinking water of the city, where one panics
At nothing noticing how real one is,
May come from reservoirs whose guards are all too conscious
Of being followed: Webster's cardinal
Saw in a fish-pool something horrid with a hay-rake;
I know a Sussex hammer-pond like that.

A haunted lake is sick, though; normally, they doctor
Our tactile fevers with a visual world
Where beaks are dumb like boughs and faces safe like houses;
The water-scorpion finds it quite unticklish,
And, if it shudder slightly when caressed by boats,
It never asks for water or a loan.

Liking one's Nature, as lake-lovers do, benign
Goes with a wish for savage dogs and man-traps:
One Fall, one dispossession, is enough I'm sorry;
Why should I give Lake Eden to the Nation
Just because every mortal Jack and Jill has been
The genius of some amniotic mere?

It is unlikely I shall ever keep a swan
Or build a tower on any small tombolo,
But that's not going to stop me wondering which class
Of lake I would decide on if I should.
Moraine, pot, oxbow, glint, sink, crater, piedmont, dimple…
Just reeling off the names is ever so comfy.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://oudl.osmania.ac.in

Bukolikák 4. Tavak (Hungarian)

(Isaiah Berlinnek)

Tó az, mit átlagos atya körülkerülhet
kényelmes lassan egy nap délután,
és túlpartjáról, játszó gyermeket
hazakiáltja jótorkú anya.
(Amí ennél nagyobb: a Michigan, a Bajkál,
bár édesvízű, tenger-idegen.)

A tavi nép serény, ördög nem űzi. Hágy
rossz romantikusokra minden erőszakot, kik
átok-pusztán saját árnyukkal párbajoznak.
Egy hónap tóvidék, s a folyami
riválís valcert jár, mintsem a társ fejéhez
csapná dédbátyja sértő rigmusát.

Lámcsak, a keresztyénség se vitte sokra, míg
tömlöctől sápadt, kinzástól heges
bölcseí össze nem gyűltek az Aszkániai
tó gólya-piszkos partján föltalálni
az Isten életét, egyetemessé téve
háromszögben a három kis halat.

Tó volna jó sunyi külügyminisztereknek.
Innét vagy onnét járnák is körül,
két vén szivattyus öszvérként kocogva,
közös, folyékony centrum igázná vállukat.
S bár testi együttérzés nem garantálja még
seregek házasságát, ám segít.

Csupán igen gonosz, beképzelt ember véli,
süllyedve az Atlanti Óceánon:
Poseidon épp miatta ráncolja homlokát,
de míly emberi elhinni, hogy a
gleccsertó kis najádja kivánta meg magának
a fürdőzőt, ki ott-fulladt ölén.

Városban az ivóvíz - hol alig van, mi rémít,
hisz létünk valóságát naponta érzékeljük -
lehet, oly ciszternákból jő, melynek őre tudja:
van kísértet. Vasvillás szörnyre bukkant
Webster biborosa egy halastóban. Én is
láttam sussexi tóban vaslapátot.

Bár a lidérces tó beteg, a többi gyógyít,
heveny láz ellen látható világ, hol
fagallyként lágy a csőr, az arc házként nyugalmas.
Bár enyhén megremeg a víziskorpió,
nem csiklandik nagyon, ha csónak símogatja,
s nem kér tőled se kölcsönt, sem italt.

Ahogy a tóhivő Természetért rajong,
éppúgy kívánhat csapdát, vad kutyákat.
Kiűzetés, Bukás egy ízben épp elég volt,
Édes Tavat mért adjak nemzetemnek,
csak mert minden halandó Jancsi és Juliska
magzatburok-tó géniusza volt?

Nem valószínű, hogy valaha lenne hattyum,
vagy hogy tornyot rakhatnék tombolából,
de töprengnem szabad: milyen tó kéne inkább,
ha választani kéne. Moréna, bányató,
tengerszem, ököritató, gödör, pocséta, kráter...?
Nevüket elsorolni is milyen remek.Uploaded byP. T.
Source of the quotationF. A.

minimap