This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ashbery, John: Romló helyzet (Worsening Situation in Hungarian)

Portre of Ashbery, John
Portre of Tandori Dezső

Back to the translator

Worsening Situation (English)

Like a rainstorm, he said, the braided colors
Wash over me and are no help. Or like one
at a feast who eats not, for he cannot choose
From among the smoking dishes. This severed hand
Stands for life, and wander as it will,
East or west, north or south, it is ever
A stranger who walks beside me. O seasons,
Booths, chaleur, dark-hatted charlatans
On the outskirts of some rural fete,
The name you drop and never say is mine, mine!
Some day I’ll claim to you how all used up
I am because of you but in the meantime the ride
Continues. Everyone is along for the ride,
It seems. Besides, what else is there? 
The annual games? True, there are occasions
For white uniforms and a special language
Kept secret from the others. The limes
Are duly sliced. I know all this
But can’t seem to keep it from affecting me,
Every day, all day. I’ve tried recreation,
Reading until late at night, train rides
And romance.
                       One day a man called while I was out
And left this message: “You got the whole thing wrong
From start to finish. Luckily, there’s still time
To correct the situation, but you must act fast.
See me at your earliest convenience. And please,
Tell no one of this. Much besides your life depends on it.”
I thought nothing of it at the time. Lately
I’ve been looking at old-fashioned plaids, fingering
Starched white collars, wondering whether there’s a way
To get them really white again. My wife
Thinks I’m in Oslo—Oslo, France, that is. Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://ecantwell.tumblr.com/

Romló helyzet (Hungarian)

Záporesőként, mondta a férfi, özönölnek rajtam
Tova a font színek, s nincs segítség. Vagy mint
Aki nem eszik a lakomán, mert nem bír a sok
Gőzölgő fogásból választani. Ez a levált kéz
Képviseli az életet, és menjek, amerre
Akarok, keletnek vagy nyugatnak, északnak vagy
Délnek, egyre egy idegen jön mellettem. Ó, évszakok,
Bódék, chaleur, fekete kalapos sarlatánok
Valami vidéki vándorünnep külszélein, a név, mit
Ejtetek és sosem mondtok, az enyéim, enyém!
Egy nap felpanaszlom nektek, milyen elnyűtt
Vagyok miattatok, de közben a hajszás út
Folytatódik. Mintha mindenkit ez a hajszás út
Sodorna, igen. Mellesleg, mi más volna még?
A játékok, évente? Igaz, vannak alkalmai
Fehér egyenruháknak és a többiek elől titkot 
Tartó különleges nyelvnek. A sávokat
Kellőn megvonták. Ismerem mindezt, ám semmi
Jele, hogy távol tarhatnám magamtól, ne hasson rám
Napra nap, egész nap. Próbáltam erősítőkúrát,
Olvastam késő éjjelekig, jöttek vonatutazások
És románcok.
Egy nap felhívott egy ember, míg távol jártam,
S ezt az üzenetet hagyta: "Maga az egészet rosszul
Fogta meg, elejétől végig. Szerencsére még mindig van idő,
Hogy a helyzeten segítsen, hanem hát gyorsan tegye.
Keressen meg engem, mihelyt tud. És, kérem, erről
Senkinek egy szót se. Sok múlik ezen, az élete is."
Akkor mit se gondoltam az egészről. Később
Ódivatú plédeket kezdtem nézegetni, keményített fehér
Gallérokat kaparásztam, tűnődve, van-e módja, hogy 
Úgy igazán kifehérüljenek megint. A feleségem azt
Hiszi, Oslóban vagyok - Oslo, Franciaország; ennyi.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=17038&na_step=30&t=1001373&na_order=

minimap