This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Alexie, Sherman: A texasi láncfűrészes mészárlás (The Texas Chainsaw Massacre in Hungarian)

Portre of Alexie, Sherman

The Texas Chainsaw Massacre (English)

What can you say about a movie so horrific even its
title scares people away?
- Stephen King
 
I
have seen it
and I like it: The blood,
the way like Sand Creek
even its name brings fear,
because I am an American
Indian and have learned
words are another kind of violence.
 
This vocabulary is genetic.
When Leatherface crushes the white boy’s skull
with a sledgehammer, brings it down again and again
while the boy’s arms and legs spasm and kick wildly
against real and imagined enemies, I remember
 
another killing floor
 
in the slaughter yard from earlier in the film,
all the cows with their stunned eyes and mouths
waiting for the sledgehammer with fear so strong
it becomes a smell that won’t escape. I remember
 
the killing grounds
 
of Sand Creek
where 105 Southern Cheyenne and Arapaho women and children
and 28 men were slaughtered by 700 heavily armed soldiers,
led by Colonel Chivington and his Volunteers. Volunteers.
 
Violence has no metaphors; it does have reveille.
 
Believe me, there is nothing surprising
about a dead body. This late in the twentieth century
tears come easily and without sense:
taste and touch have been replaced
by the fear of reprisal. I have seen it
 
and like it: The butchery, its dark humor
that thin line “between art and exploitation,”
because I recognize the need to prove blood
against blood. I have been in places
where I understood Tear his heart out
and eat it whole. I have tasted rage
and bitterness like skin between my teeth.
 
I have been in love.
 
I first saw it in the reservation drive-in
and witnessed the collected history
of America roll and roll across the scree,
voices and dreams distorted by tin speakers.
Since then, I have been hungry
For all those things I haven’t seen.
 
This country demands that particular sort of weakness:
we must devour everything on our plates
and ask for more. Our mouths hinge open.
Our teeth grow long and we gnaw them down
to prevent their growth into the brain. I have
 
seen it and like it: The blood,
the way like music
it makes us all larger
and more responsible
for our sins,
because I am an American
Indian and have learned
 
hunger becomes madness easily.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://www.rachelmarsom.com/?tag=sherman-alexie

A texasi láncfűrészes mészárlás (Hungarian)

Mit is mondhatnánk egy olyan filmről, amelynek már a címe elijeszti az embereket?

Stephen King

 

Én
láttam
és szerettem: a vér,
akár Sand Creek,
már a nevével félelmet kelt,
mert amerikai
indián vagyok és megtanultam,
a szavak másfajta erőszakát.

Ez a szótár a génekben rejlik.

Mikor Bőrpofa bezúzza a fehér fiú koponyáját
egy marhataglóval, lesújt újra és újra,
míg a fiú karja és lába ráng és rúg vadul
valódi és képzelt ellenségek felé, feldereng

egy másik mészárszék

a vágóhídon, a film egy korábbi jelenetében
a dülledt szemű, tátott szájú marhák
olyan erős rettegéssel várták a taglót
hogy félelmük bűze elől nem volt menekvés. Feldereng

a vesztőhely

Sand Creeknél,
ahol 105 déli cheyenne és arapaho nőt és gyereket
és 28 férfit mészárolt le 700 állig felfegyverzett katona,
Chivington ezredes és az ő Önkéntesei. Önkéntesek.

Az erőszaknak nincsenek metaforái; csak a hajnali kürtszó.

Hidd el, nincs semmi meglepő
egy holttestben. Így a huszadik század vége felé
könnyen csordulnak a könnyek és értelmetlenül:
az ízlelés és a tapintás helyett
az ismétléstől rettegünk. Én láttam

és szerettem: az öldöklést, a sötét humorát,
a keskeny határt „művészet és kizsákmányolás közt”
mert felfogtam, a vért
csak vér moshatja le. Jártam helyeken,
ahol megértettem, hogy Tépd ki a szívét,
és fald fel egészben. A harag íze
és a keserűség, akár a nyers bőr fogaim közt.

Voltam szerelmes.

A rezervátum autósmozijában láttam először,
és tanúja voltam az amerikai történelemnek,
ahogy pereg és pereg a vásznon
bádoghangszórók torzítják a hangokat és az álmokat.

Azóta éhezem
mindazt, amit nem láttam.

Ez az ország pontosan efféle gyengeséget követel:
faljunk fel mindent, amit elénk tesznek
és kérjünk repetát. Szánk szélesre tárul.
Fogaink megnyúlnak, de lerágjuk őket,
nehogy az agyunkig nőjenek. Én

láttam és szerettem: a vér,
mint a zene,
nagyobbá tesz minket
felelősebbé
bűneinkért,
mert amerikai
indián vagyok és megtanultam,

az éhség könnyen őrületté válik.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://versumonline.hu/vers/a-texasi-lancfureszes-meszarlas/

minimap