This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Acorn, Milton: Mert sötét korban élek (Knowing I Live in a Dark Age in Hungarian)

Portre of Acorn, Milton
Portre of Rakovszky Zsuzsa

Back to the translator

Knowing I Live in a Dark Age (English)

Knowing I live in a dark age before history,

I watch my wallet and

am less struck by gunfights in the avenues

than by the newsie with his dirty pink chapped face

calling a shabby poet back for his change.

 

The crows mobbing the blinking, sun-stupid owl;

wolves eating a hamstrung calf hind end first

keeping their meat alive and fresh...

these are marks of foresight, beginnings of wit;

but Jesus wearing thorns and sunstroke

beating his life and death into words

to break the rods and blunt the axes of Rome:

this and like things followed.

 

Knowing that in this advertising rainbow

I live like a trapeze artist with a headache,

my poems are no aspirins...they show

pale bayonets of grass waving thin on dunes;

the paralytic and his lyric secrets;

my friend Al, union builder and cynic,

hesitating to believe his own delicate poems

lest he believe in something better than himself:

and history, which is yet to begin,

will exceed this, exalt this

as a poem erases and  rewrites its poet.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://web.ncf.ca/ek867/2008_03_16-31_archives.html

Mert sötét korban élek (Hungarian)

Mert tudom, sötét, történelem előtti korban élek,

vigyázok hát a pénztárcámra, és

az utcai lövöldözés nem lep meg úgy,

mint az, hogy az újságos, piszkos, fagycsípte arccal

visszahívja, az ottfelejtett apróért a kopott költőt.

 

Hogy a varjak megrohanják a naptól kába baglyot,

s a kikötött borjú húsát a farkasok

előbb hátulról rágják le, hogy eleven és friss maradjon...

mindezek előrelátás jelei, az ész csírái;

de azután Jézus, tövistől, napszúrástól

gyötrött fejjel, kimondva életét és halálát,

hogy kicsorbítsa Róma bárdjait, vesszőit összetörje:

ez következett, és más hasonlók.

 

Mert jól tudom: e reklám-szivárvány tetején

mint fejfájós kötéltáncos, úgy élek,

s a vers nem aszpirin... füvek finom

pengéit mutatja, ahogy a dűnéken rezegnek;

a paralitikust és lírai titkait;

barátomat, Alt, cinikust és szakszervezeti aktivistát,

ki saját gyöngéd verseiben hinni nem mer,

nehogy hinnie kelljen valami magánál különbben:

és a történelem, mely még csak most jön el,

mindezt majd meghaladja,

ahogy a vers letörli s újraírja a költőt.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://musessquare.blogspot.com/2010_03_01

minimap