This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Keats, John, English Works translated to Hungarian

Image of Keats, John
Keats, John
(1795–1821)

Works

A dombtetőn megálltam egy napon {Gergely Ágnes} (Stood Tip-Toe Upon a Little Hill [video])
A Parthenon szobraira {Radnóti Miklós} (On Seeing the Elgin Marbles)
A reményhez {Tóth Judit} (To Hope)
A tenger {Vas István} (On the Sea)
A vén cigánynő {Pál Endre} (Meg Merrilies)
Adjatok nőt, bort, dohányt {Israel Efraim} (Give me women, wine, and snuff)
A Melancholiáról {Tóth Árpád} (Ode on Melancholy)
Amikor először pillantottam Chapman Homérosába {Szabó Lőrinc} (On First Looking into Chapman's Homer)
Az Álomhoz {Orosz László Wladimir} (To Sleep)
Az álomhoz {Kosztolányi Dezső} (To Sleep)
Aznap íródott, amikor Leigh Hunt úr elhagyta a börtönt {Eörsi István} (Written on the Day that Mr Leigh Hunt Left Prison)
Az őszhöz {Tóth Árpád} (To Autumn)
Bátyámnak {Naschitz Frigyes} (To My Brothers)
Byronhoz {Fodor András} (To Byron)
Csitt, csitt! {Kosztolányi Dezső} (Song. Hush, Hush! Tread Softly!)
Dal, magamra vall {Israel Efraim} (A Song About Myself)
Egy nyári estén {Erdődi Gábor} (Written on a Summer Evening)
Endümión (részlet) {Somlyó György} (Endymion (detail))
Fannyhoz {Kálnoky László} (To Fanny)
Föltehetőleg Fanny Brawne-hoz írott sorok {Kálnoky László} (Lines Supposed To Have Been Addressed To Fanny Brawne)
Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok {Szabó Lőrinc} (When I Have Fears…)
Ha tartok tőle {Israel Efraim} (When I Have Fears…)
Ha félelem fog el… {Vas István} (When I Have Fears…)
Heves, rugaszkodó vihar {Weöres Sándor} (Keen, Fitful Gusts)
Homéroshoz {Gulyás Pál} (To Homer)
Hyperion {Vas István} (Hyperion )
Jer, töltsd e serleget tele! {Israel Efraim, Góz Adrienn} (Fill for me a brimming bowl)
Köd múltán {Kosztolányi Dezső} (After dark vapors have oppress'd our plains...)
La belle dame sans merci {Babits Mihály} (La Belle Dame Sans Merci)
Mért nevettem ma éjjel? {Szabó Lőrinc} (Why Did I Laugh Tonight? No Voice Will Tell)
Midőn a költő különös kagylót kapott {Góz Adrienn} (On Receiving a Curious Shell)
Mikor elcsüggeszt {Baranyi Ferenc} (When I Have Fears…)
Mint szürkületből az ezüst galamb {Israel Efraim, Góz Adrienn} (As from the darkening gloom a silver dove)
Modern szerelem {Erdődi Gábor} (Modern Love)
Mondd, hova mégy {Garai Gábor} (Where Be Ye Going, You Devon Maid?)
Óda egy görög urnához {Varró Dániel} (Ode on a Grecian Urn)
Óda egy csalogányhoz {Tóth Árpád} (Ode To A Nightingale)
Óda egy görög vázához {Tóth Árpád} (Ode on a Grecian Urn)
Renoldsné asszony macskájához intézett szonett {Israel Efraim} (Sonnet to Mrs. Renolds’s Cat)
Rímek a sellő-korcsmáról {Gulyás Pál} (Lines on the Mermaid Tavern)
Sötét gőzök után {Erdődi Gábor} (After dark vapors have oppress'd our plains...)
Stancák {Devecseri Gábor} (Stanzas)
Szent Ágnes-este {Károlyi Amy} (The Eve of St. Agnes)
Szeretsz, mondod {Kálnoky László} (You Say You Love [video])
Szonett a szabadban {Vas István} (To one who has been long in city pent)
Utolsó szonett {Szabó Lőrinc} (The Last Sonnet)
Literature ::
Translation ::

minimap