This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Auden, W. H., English Works translated to Hungarian

Image of Auden, W. H.
Auden, W. H.
(1907–1973)

Works

1929 {Fodor András} (1929)
1939. szeptember 1. {Orbán Ottó} (September 1, 1939)
A fal nélküli város {Orbán Ottó} (City Without Walls)
A főváros {Várady Szabolcs} (The Capital)
A halál recitatívója {Fodor András} (Recitative by Death)
A közös élet {Lakatos Kálmán} (The Common Life)
A levél {Fodor András} (The Letter)
A Más-Idő {Gergely Ágnes} (Another Time)
A mészkő dicsérete {Hernádi Miklós} (In Praise Of Limestone)
A nagy titok {Vas István} (At Last the Secret Is Out)
A regényíró {Szabó Lőrinc} (The Novelist)
A rögeszménk {Kiss Zsuzsa} (Our Bias)
A szfinksz {Hárs Ernő} (The Sphinx [video])
A Törvény Olyan, Mint A Szerelem {Israel Efraim} (Law, Like Love [video])
A tükrön át {Garai Gábor} (Through the Looking-Glass)
A vándor {Lakatos Kálmán} (The Wanderer)
A zeneszerző {Fodor András} (The Composer)
Achilles pajzsa {Lakatos Kálmán} (The Shield of Achilles [video])
Aki jobban szeret {Lakatos Kálmán} (The More Loving One)
Altató {Gergely Ágnes} (Lullaby)
Atlantisz {Tótfalusi István} (Atlantis)
Audenből {Baka István} (Funeral blues)
Augusztus 1968 {Répás Norbert} (August 1968 [video])
Az értelmiségiekről {Orbán Ottó} (Note on intellectuals)
Az ismeretlen állampolgár {Kálnoky László} (The Unknown Citizen [video])
Az ismeretlen katona sírfelirata {Tornai József} (Epitaph for the Unknown Soldier [video])
Ballada {Képes Géza} (O What Is That Sound [video])
Barcarola {Fodor András} (Barcarolle)
Beszéd az állatokhoz {Gergely Ágnes} (Address to the Beasts)
Brüsszel télen {Hárs Ernő} (Brussels in Winter)
Búcsú a déltől {Lakatos Kálmán} (Good-Bye To The Mezzogiorno)
Bukolikák 1. Szelek {Fodor András} (Bucolics 1. Winds)
Bukolikák 2. Erdők {Fodor András} (Bucolics 2. Woods)
Bukolikák 3. Hegyek {Fodor András} (Bucolics 3. Mountains)
Bukolikák 4. Tavak {Fodor András} (Bucolics 4. Lakes)
Bukolikák 5. Szigetek {Fodor András} (Bucolics 5. Islands)
Csak barátainknak {Fodor András} (For Friends Only)
E holdas szépnek... {Weöres Sándor} (This lunar beauty [video])
Egy zsarnok sirfelirata {Hárs Ernő} (Epitaph on a Tyrant)
Elégia J. F. K. felett {Jékely Zoltán} (Elegy for J. F. K.)
Ének Szent Cecília napjára {Hárs Ernő} (Hymn to St. Cecilia [video])
Erdők {Fodor András} (Woods)
Ernst Toller emlékezetére {Garai Gábor} (In Memory of Ernst Toller)
Esti séta {Gergely Ágnes} (As I Walked out One Evening [video])
Et in Arcadia Ego {Tótfalusi István} (Et in Arcadia Ego)
Ez az első {Lakatos Kálmán} (First Things First)
Ha én tudnám {Orbán Ottó} (If I Could Tell You)
Háború idején (részletek) {Orbán Ottó} (In Time of War (details))
Hálaadás a lakóhelyért {Tandori Dezső} (Thanksgiving for a Habitat)
Hiába kiáltasz {Fazekas László} (It's No Use Raising A Shout)
Hódolat Kliónak {Lakatos Kálmán} (Homage to Clio)
Horae Canonicae 1. {Lakatos Kálmán} (Horae Canonicae 1.)
Horae Canonicae 7. {Tornai József} (Horae Canonicae 7.)
Hullanak a levelek {Gergely Ágnes} (Autumn Song)
Iskolások {Orbán Ottó} (Schoolchildren)
Josef Weinheber {Garai Gábor} (Josef Weinheber)
Kedves, tedd alvó fejed {Franyó Zoltán} (Lay Your Sleeping Head, My Love)
Kedves, tedd alvó fejed {Franyó Zoltán} (Lullaby)
Ki kicsoda {Orbán Ottó} (Who's Who)
Legyen a történelem bírám {Fazekas László} (Let History Be My Judge)
Menyasszony a 30-as években {Fodor András, P. T.} (A Bride in the Thirties [video])
Miss Gee {Gergely Ágnes} (Miss Gee)
Musée des Beaux Arts {Jékely Zoltán} (Musée des Beaux Arts)
Nemcsak T. S. Eliot ügye… {Gergely Ágnes} (Limerick (T. S. Eliot))
Nézd, idegen {Szabó Lőrinc} (Look, Stranger)
Nyári éjszaka {Lakatos Kálmán} (A Summer Night)
Óta {Tandori Dezső} (Since)
Paysage Moralisé {Fodor András} (Paysage Moralisé)
Péntek gyermeke {Gergely Ágnes} (Friday's Child)
Pokoltornác-kultúra {Lakatos Kálmán} (Limbo Culture)
Recitativo {Somlyó György} (Recitation)
Régészet {Gergely Ágnes} (Archaeology)
Rimbaud {Orbán Ottó} (Rimbaud)
Séták {Orbán Ottó} (Walks)
Sigmund Freud emlékezetére {Tandori Dezső} (In Memory of Sigmund Freud [video])
Síma tóban színesen {Hárs Ernő} (Fish in the Unruffled Lakes)
Spanyolország 1937 {Nemes Nagy Ágnes} (Spain 1937)
Szigetek {Fodor András} (Islands)
Temető a szigeten {Tótfalusi István} (An Island Cemetery)
Temető blues {Seres József} (Funeral blues)
Tengeri tájkép {Szabó Lőrinc} (Seascape [video])
Tűnődések egy erdőben {Garai Gábor} (Reflections in a Forest)
Utazás Izlandra {Tótfalusi István} (Journey To Iceland)
Victor {Gergely Ágnes} (Victor)
Voltaire Ferney-ben {Hárs Ernő} (Voltaire at Ferney)
W. B. Yeats emlékezete {Somlyó György} (In Memory of W. B. Yeats)
Literature ::
Translation ::

minimap