This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Bridges, Robert, Hungarian biography

Image of Bridges, Robert
Bridges, Robert
(1844–1930)

Biography

Robert Bridges (1844-1930) – a kenti Walmerben született, Etonben és az oxfordi Corpus Christi College-ban tanult, ezután európai utazásokat tett, majd 1869-től orvostudományt hallgatott, egy ideig gyakorló orvos volt. 1881-1882 telét, hogy tüdőbaját gyógyítsa, Itáliában töltötte. Hazatérése után fölhagyott az orvosi pályával; 1884-ben megnősült, előbb Yattendenben, majd Oxfordban telepedett le. 1913-ban poeta laureatus, koszorús udvari költő lett. Első verseskötete 1873-ban jelent meg, s ettől kezdve élete végéig megbízható rendszerességgel adta ki műveit. Nemcsak költő volt: nyolc drámát is írt, de ezeknél jelentősebbek irodalmi és főleg verstani tanulmányai. Említésre méltó Milton's Prosody (Milton prozódiája, 1893) és John Keats (1895) című dolgozata. Egyik alapító tagja volt a Society for Pure English (Angol Nyelvtisztító Társaság) nevű társaságnak. Bridges tudós költő volt, verseit nagy műgonddal készítette. Figyelemre méltóak az angol nyelven különösképp nehéz, antik versformájú költeményei. Halk szavú, visszafogott lírikus, nem igazán eredeti költő, de konzervatív hajlandóságú utódai mindig szívesen fordulnak hozzá. Ő adta ki 1918-ban G. M. Hopkins összegyűjtött verseit.

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap