This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Werfel, Franz: Imádság tisztaságért (Gebet um Reinheit in Hungarian)

Portre of Werfel, Franz
Portre of Franyó Zoltán

Back to the translator

Gebet um Reinheit (German)

Nun wieder, mein Vater, ist kommen die Nacht, die alte, immergleiche.
Sie durchschreitet uns all die Wunderblinden mitten im Wunder.
Und die Stunde ist da, wo die Menschen, unwissend des tiefen Zeichens,
Vor ihr Wasser treten, den Kopf eintauchen und die beschmutzten Hände spülen.

O heilig Wasser der Erde, doppelt bestimmt, zu tränken und zu reinigen!
O mein Gott, o mein Vater, heilig Wasser der Geisterwelt!
Ist nicht meine Sehnsucht nach deiner Kühle Gewähr, daß du springst und spülst,
Ist nicht mein Zweifel noch das Hinlauschen nach deinem süßen Gefälle?

Ich senke meinen Kopf und tauche ihn in die Feuchte des Lampenkreises.
Ich halte dir meine beschmutzten Hände hin, wie ein Kind, das am Abend der Waschung wartet.
Nach einem lügnerischen Tage will ich mich sammeln, um in dieser Spanne wahr zu sein.
Ich will mich in meiner Hürde zusammendrängen, bis das Geheul meiner Eitelkeit verstummt.

Dein Psalmist, mein Vater, hat wider seine Feinde gesungen,
Und ich, mein Vater, folge ihm und singe einen Psalm hier wider meinen Feind!
Ach, ich habe keine Feinde, denn wir Menschen lieben einander nicht einmal so sehr, um uns Feinde zu sein.
Aber ich habe einen Feind, einen gewaltigen Feind, der mich berennt und an alle meine Tore pocht.

Ich habe einen Feind, mein Vater, der an meinem Tisch sitzt und Völlerei treibt,
Während ich meine verdorrten Hände falte und darbe, und sich am Fenster die Hungrigen drängen.
Ich habe einen Feind, der aufstoßend nach der Mahlzeit seine Zigarre raucht und fett wird,
Während ich immer geringer werde und zusehn muß, wie er das Gut meiner Seele verpraßt.

Ich habe einen Feind, mein Vater, der meine edle Rede in Geschwätz verkehrt und in Selbstbetrug.
Ich habe einen Feind, der mein Gewissen liebedienerisch macht, und meine Liebe mit Trägheit erstickt.
Ich habe einen Feind, der mich zu jeder Niedrigkeit verleitet, zur Wollust des Sieges an den Spieltischen,
Der ich doch ein Meister der göttlichen Genüsse bin.

Warum hast du mich mit diesem Feind erschaffen, mein Vater, warum mich zu dieser Zwieheit gemacht?
Warum gabst du mir nicht Einheit und Reinheit? Reinige, einige mich, o du Gewässer!
Siehe, es wehklagen all deine wissenden Kinder seit eh und je über die Zahl Zwei.
Ich tauche meinen Kopf ins Licht und halte dir meine Hände hin zur Waschung.

Befreie mich, reinige mich, mein Vater, töte diesen Feind, töte mich, ertränke diesen Mich!
Wie selig sind die Einfachen, die Unwissenden, selig die einfach Guten, selig die einfach Bösen!
Aber unselig, unselig die Entzweiten, die Zwiefachen, die zu − und abnehmenden Gegenspieler.
O heilig Gewässer, um dein und meiner Größe willen, hilf mir!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.munseys.com

Imádság tisztaságért (Hungarian)

Atyám, íme, újra eljött az éj; a mindig egyforma, régi.
És áthalad mindnyájunkon, csodákkal telve, a csoda kellős közepén.
És itt az óra, mikor az emberek a jel ismerete nélkül
a vízhez mennek, fejüket belemártják és megmossák piszkos kezüket.

Ó, szent vize a földnek, kettős rendeltetéssel: itatni és tisztítani!
Ó, Istenem, ó, Atyám, a szellemvilág szent vize!
Vajon hűsítő hatásod iránt érzett vágyam nem biztosítéka-e annak, hogy bugyogsz és öblögetsz,
nem kétségem-e az, ha kihallgatom édes csobogásod?

Lehajtom fejem és a lámpa nedves fénykörébe merítem.
Odanyújtom neked beszennyezett kezem, mint a gyermek, aki az esti mosdatásra vár,
egy hazug nap után magasba szállnék, hogy e rövid idő alatt igaz legyek.
Össze akarok húzódni aklomban, míg hiúságom üvöltése elhal.

A te zsolozsmásod, Atyám, megint ellenségeit énekelte,
és én, Atyám, követem őt, és, íme, megint ellenségemnek énekelek egy zsoltárt.
Ó, nekem nincsenek ellenségeim, mert mi emberek még annyira sem szeretjük egymást, hogy ellenségek lehetnénk.
De mégis van egy ellenségem, hatalmas ellenségem, aki megrohan és minden kapumon dörömböl.

Van egy ellenségem, Atyám, aki asztalomnál ül, és tobzódva lakmároz,
mialatt én összekulcsolom elszáradt kezeimet és koplalok, és az éhezők idetódulnak ablakomhoz.
Van egy ellenségem, aki az ebédje után fölböfög, szivarját szívja és hájasodik,
mialatt én egyre jobban zsugorodom, és látnom kell, ahogy lelki vagyonomat elpazarolja.

Van egy ellenségem, Atyám, aki nemes szavaimat fecsegéssé és öncsalássá torzítja.
Van egy ellenségem, aki lelkiismeretemet szeretetszolgálóvá teszi, és szeretetemet renyheségbe fojtja
Van egy ellenségem, aki minden aljasságra csábít, a győzelem kéjére a játékasztalon,
engem, aki az isteni élvezetek mestere vagyok.

Miért teremtettél, Atyám, ezzel az ellenségemmel együtt, miért alkottál ezzel a kettősséggel?
Miért nem adtál nekem egységet és tisztaságot? Tisztíts meg, egyesíts, nemesíts, ó, isteni víz!
Nézd, öntudatos gyermekeid már örök idők óta panaszkodnak a kettős szám miatt.
Fejemet a fénybe mártom, és kezemet odanyújtom neked, hogy megmosd.

Szabadíts meg, tisztíts meg, Atyám, öld meg ezt az ellenséget, fullassz meg engem!
Mily boldogok az együgyűek, a tudatlanok, boldogok az egyszerűn jóságosok, boldogok az egyszerűn gonoszok!
De boldogtalanok, nagyon boldogtalanok a meghasonlottak, a kettős lelkűek, a növekvő és csökkenő ellenfelek.
ó, szent víz, a te és az én nagyságom érdekében, segíts nekem!Uploaded byP. T.
Source of the quotationF. Z.

minimap