This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Stadler, Ernst: A forma kéj (Form ist Wollust in Hungarian)

Portre of Stadler, Ernst
Portre of Orbán Ottó

Back to the translator

Form ist Wollust (German)

Form und Riegel mußten erst zerspringen,

Welt durch aufgeschlossne Röhren dringen:

Form ist Wollust, Friede, himmlisches Genügen,

Doch mich reißt es, Ackerschollen umzupflügen.

Form will mich verschnüren und verengen,

Doch ich will mein Sein in alle Weiten drängen –

Form ist klare Härte ohn' Erbarmen,

Doch mich treibt es zu den Dumpfen, zu den Armen,

Und in grenzenlosem Michverschenken

Will mich Leben mit Erfüllung tränken.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.uni-due.de/lyriktheorie/texte/1914_stadler.html

A forma kéj (Hungarian)

Formának, zárnak kellett összetörni,

a világnak nyílt csövekből ömölni:

béke, kéj a forma, mennyei beteltség; -

de én mégis átszántom a régi mezsgyét!

Megkötöz a forma, összeprésel,

de én minden égbe szórnám szét a létem -

kegyetlen a forma, szép keménység,

de engem a gond vonz, a szegénység;

s majd a végtelen nagylelküségben

életem teljességét megérzem.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

Related videos


minimap