This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kling, Thomas: Kriegsbeginn: Actaeon 1

Portre of Kling, Thomas

Kriegsbeginn: Actaeon 1 (German)

Nach Pound
 (für Ute Langanky)

Ein bild der Lethe,
       und den feldern
Voll stumpfen lichts,
       doch golden,
Graue kliffs,
       und unter ihnen
Ein meer
       Strenger als granit,
unruhig, niemals aufgebend;
       Hohe gestalten
mit den gesten von göttern,
       Gefährliche aussichten;
Und einer sagte:
       »Das ist Actaeon.«
Actaeon mit den beinschienen von gold!
Über helle wiesen,
Übers überlegene gesicht dieses felds,
Unruhig, immer in bewegung,
Heere eines antiken volks,
Das stumme gefolge.Uploaded byRépás Norbert
PublisherDuMont Verlag © 1999, Auflage: 1, ISBN-10: 3770149521
Source of the quotationFernhandel, m. CD-Audio
Publication date

A háború kezdete: Aktaión 1 (Hungarian)

Pound szerint[1]
 (Ute Langankynak)

Léthé[2] képe,
       és a mezőké.
Tompa fénnyel teli,
       mégis arany,
Szürke sziklás partfalak,
       s alattuk
Egy tenger
       Gránitnál zordabb,
nyugtalan, örökké dacoló;
       Magas alakok
isteni testbeszéddel,
       Veszélyes kilátások;
és az egyik így szólt:
       »Ez Aktaión.«[3]
Aktaión arany lábsínekkel!
Fényes rétek fölött,
E terület fölényes arculata fölött,
Nyugtalanul, folyamatos mozgásban,
Egy letűnt nép hadserege,
Néma díszkíséret.[1] Ezra Loomis Pound amerikai költő, műfordító, kritikus, szerkesztő; a modern amerikai irodalom egyik legkiemelkedőbb és egyben legvitatottabb képviselője 1930-ban írta meg "A Draft of XXX Cantos" (XXX cantó vázlata) című művét, melyben a költő Odüsszeusz képében bolyong a halottak között. Actæon vagyis Aktaión alakja "IV Canto"-ban jelenik meg.

"Ingott egy pillanatig, s ruhaujjába belekapott
   Rhodez felől a szél. ...s a fecskék sírnak:
Itt is. Itt is. Ytis!        Actæon...
           S az a völgy,
A völgy teli lombbal, lombbal a fák,
Nap csillog, nap villog odafönt,”

- IV Canto, fordította IV Kemenes Géfin László -
(forrás: cultura.hu, babelmatrix.org)

[2] A Léthé (magyar forrásokban gyakran Léthe) az alvilág folyóinak egyike a görög mitológiában. A görög lethe (λήθη) szó jelentése: feledés. Az ókori hiedelmek szerint a holt lelkek azért ittak a Léthé vizéből, hogy elfeledjék világi életüket a túlvilági élet előtt.
(forrás: wikipedia.org, Babits Mihály Léthe c. verse)

[3] Egyszer egy vadász; Aktaión megpillantotta Artemiszt és nimfáit, ahogyan egy eldugott medencében meztelenül fürödtek. Artemisz a leskelődőt szarvassá változtatta, majd ráuszította Aktaión saját kutyáit, akik széttépték szarvasnak hitt gazdájukat. A kutyákat annyira elkeserítette Aktaión halála, hogy Kheirón elkészítette a vadász élethű képmását, amiről a kutyák elhitték, hogy a gazdájuk. A mítoszt többek között Ovidius is feldolgozta az „Átváltozások”-ban. A történetet számos művészeti alkotás örökíti meg, vázaképek, szobrok születtek Aktaión szarvassá változásáról és haláláról. Kheirón (latinul Chiron) bölcs kentaur volt, akit az építészetben, zenében, a fémművességben és orvostudományban való jártassága tett híressé, több helyen említik a gyógyítás mesterségének feltalálójaként is. Ő volt Akhilleusz görög hős és Iaszón tanítója, és Aszklépiosznak, az orvosok mesterének is ő adta át tudását. Bölcsességét Zeusz a Nyilas csillagképpel jutalmazta. "Ixión fiának mondták Kheirónt is, a legigazabbat a kentaurok közül" - írja Kerényi, Görög mitológiájában, más elmondás szerint maga Kronosz nemzette őt ló alakjában.
 (forrás:wikipedia.org)Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationsaját

minimap