This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Jacobi, Johann Georg: A szerelemhez (An die Liebe in Hungarian)

Portre of Jacobi, Johann Georg

An die Liebe (German)

Von dir, o Liebe, nehm ich an

Den Kelch der bittern Leiden;

Nur einen Tropfen dann und wann,

Nur einen deiner Freuden!

 

So wird dein Kelch, o Liebe, mir

Wie Feierbecher glänzen;

Auch unter Tränen will ich dir

Mit Rosen ihn bekränzen.Uploaded byP. T.
Source of the quotation http://users.telenet.be/gaston.d.haese/jacobi.html

A szerelemhez (Hungarian)

Ó, szerelem, elfogadom

kelyhed, mit kín telít meg,

ha egy-egy cseppjét ihatom

néha örömeidnek!

 

Így lesz, szerelem, ünnepi

aranyserleg a kelyhed;

rózsával fonnám azt teli,

még ha könnyet is ejtek.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap