This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Huchel, Peter: Szeptember (September in Hungarian)

Portre of Huchel, Peter
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

September (German)

Noch nistet die Sonne im Duft.
Noch schleifen die Lerchen ihren Gesang
am Rand der weißen Luft.
Im Kielwasser alter Jahre zieht
der hungrige Pflug.
Die Störche sammeln sich am Ried.
Die Pappeln erglänzen im Silberschauer.
Die Felder sind leer.
Es fiel die sicheldurchblitzte Mauer.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSuhrkamp Verlag AG, ISBN: 9783518240618
Source of the quotationNicht-exklusive Abdruckgenehmigung für: "Hinter den weißen Netzen des Mittags", "Der Rückzug", "Psalm", "Winternebel", "Schnee", "September", aus: Peter Huchel, Gesammelte Werke in zwei Bänden. Band I: Die Gedichte. RNr.:SV109388
Bookpage (from–to)81-81
Publication date

Szeptember (Hungarian)

Még illatban fészkel a nap.
Még szól a pacsirta, szól valahol
A fehér lég alatt.
Ős évei sodrába kerül
Az éhes eke.
A gólyanép a nádra gyűl.
Nyárfák ragyogása ezüst sziporka.
Mind puszta a rét.
A sarlófényjárt fal leomolva.
   
    
...................................
„A sarlófényjárt fal”. Ered.: ’A sarló [visszaverte villogás] által átjárt fal.” Nyilván valami régi, rozoga fal állt ott, még lyukak is voltak rajta, így átvillanhatott rajta a sarló csillogása, aztán meg még le is omlott az a fal.

A vers érdeme, hogy híjával van a sok modern versre jellemző nagyképű rejtélyeskedésnek sőt halandzsának, de azért nem is az a fajta vers, amelyet Karinthy úgy jellemezett, hogy „Nincsen benne semmi, ámde az legalább érthető.” Van némi hangulata, és terjedelme sem haladja meg nem nagy, de nem átlagon aluli esztétikai jelentőségét.

A vers ritmikai sémája a következő:

u — | uu — | uu —
u — | uu — | u   — | uu —
u — | u   — | u   —
u — | uu — | u   — | u —
u — | uu —
u — | u   — | u   — | u 
u — | uu — | uu — | u — | u
u — | uu —
u — | u   — | uu — | u — | u

A magyar versfordítói hagyományok szerint nem szükséges, hogy mindig épp ugyanazokon a helyeken álljon anapesztus (uu — ) jambus ( u — ) helyett, mint az eredetiben, bár nagyjából még az is megvalósítható. (A fordítás utolsó sorában a harmadik láb helyett a negyedik láb anapesztus.) Másrészt, minthogy a vers ritmikus sémája nem valamely, az Ókorból ismert és elterjedt időmértékes görög-latin séma (pl. hexameter) németül megvalósítható tehát nem-időmértékes változata, a fordításban nem kötelező minden egyes jambusnak ill. anapesztusnak időmértékes értelemben szabályosnak lennie, de szükséges, hogy a ritmikus intenció felismerhető sőt érzékelhető legyen. (A fordítás első sorában –latban fész– időmértékes értelemben nem anapesztus; csak olyan értelemben anapesztus, mint a németben: két hangsúlytalan szótagot hangsúlyos szótag követ, ahelyett, hogy két rövid szótagot két hosszú szótag követne.)

A versben rímek vannak. A rímképlet a következő:

A

A
B

B
C

CUploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap