This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Goethe, Johann Wolfgang von: A költő (Dichter in Hungarian)

Portre of Goethe, Johann Wolfgang von

Dichter (German)

Schau, Liebchen, hin! Wie gehts dem Feuerwerker?

Drauf ausgelernt, wie man nach Maßen wettert,

Irrgänglich klug miniert er seine Grüfte;

 

Allein die Macht des Elements ist stärker,

Und eh er sichs versieht, geht er zerschmettert

Mit allen seinen Künsten in die Lüfte.Uploaded byBenő Eszter
Source of the quotationhttp://gutenberg.spiegel.de

A költő (Hungarian)

Ez olyan, kedves, mint a tűzi játék.

A tanúlt mester, hogy a népnek tessék,

Aknáit fúrja vakandoknál jobban -

 

De az elem erősb, mint emberszándék -

Egy szikra téved - kárt vall az ügyesség -

S a mű s a művész - levegőbe robban.Uploaded byBenő Eszter
Source of the quotationhttp://mek.niif.hu

minimap