This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Becher, Johannes R.: „Jó éjt” (Zu guter Letzt in Hungarian)

Portre of Becher, Johannes R.
Portre of Hajnal Gábor

Back to the translator

Zu guter Letzt (German)

Für Lilly

Blühen und Sonnenschein.
Mir bricht die Nacht herein.
Still singt in mir, ganz still:
Scheiden tut weh.
Hat auch manch Sturm mich zerfetzt,
Stand ich doch fest, und jetzt
Nur noch ich danken will
Zu guter Letzt.

So bleibt nichts anderes mir,
Als dass ich auch von dir,
Die mir all Glück gebracht,
Abschied nehm.
Hast dich zu mir gesetzt.
Komm, gib die hand mir jetzt,
Sage dir „Gute Nacht!“
Zu guter Letzt.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://opablog.twoday.net

„Jó éjt” (Hungarian)

Lillynek

Virágzás, napsugár.
Hozzám éj jön be már.
Halkan énekelem:
búcsúzni kell.
Ha tépett is vihar,
köszönöm. Nem akar
szivem mást. Csendesen
múlik a perc.

Nincs hátra semmi más,
csak megpróbáltatás:
tőled, te kincs, te fény,
búcsút veszek.
Ülj mellém most, kezed
nyujtsd, hadd mondjak neked
„jó éjt", amíg enyém
marad e perc.Uploaded byP. T.
Source of the quotationH. G.

minimap