This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Becher, Johannes R.: Úgy ment el… (Er ist geschieden… in Hungarian)

Portre of Becher, Johannes R.
Portre of Hajnal Gábor

Back to the translator

Er ist geschieden… (German)

Er ist geschieden, wie er lebte. Streng,
Und die Größe einte uns: die Strenge.
Uns beiden war vormals die Welt zu eng.
Wir blieben einsam im Gedränge.

Unwürdig wäre ein: nihil nisi bene.
Der Juli summt ein Lied dir: „Muß i denn…”
Mein Vers weint eine harte Träne,
Denn er nahm Abschied von uns: Gottfried Benn.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.carsten-gansel.de

Úgy ment el… (Hungarian)

Úgy ment el, ahogyan élt: szigorún,
és egy volt bennünk a szigor: e nagyság.
Egykor szűk volt kettőnknek minden út;
e földön te, mint én, magad maradtál.

Nem lenne méltó a „nil nisi bene".
Dalt dong feléd a nyár: „Mért kell nekem..."
Versem sír, kemény, szigorú a könnye,
mert elbúcsuzott tőlünk: Gottfried Benn.Uploaded byP. T.
Source of the quotationH. G.

minimap