This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Scheffel, Joseph Viktor von, Hungarian biography

Image of Scheffel, Joseph Viktor von
Scheffel, Joseph Viktor von
(1826–1886)
 

Biography

Josef Viktor von Scheffel, német író, költő (1826-1886). Münchenben, Berlinben és Heidelbergben jogot tanult, majd állami szolgálatba lépett. Olaszországi utak után kapcsolatba került a müncheni költő-körrel, majd szakított az állami szolgálattal, s attól fogva vándoréletet élt. Irodalmi sikereiért jutalmul 1876-ban nemesi rangra emelték. Rokonszenvezett a Vormärz forradalmi áramlat liberális eszméivel. 1849 után rezignálttá vált. Lírájának sokáig élő darabjai az eleven, friss, énekelhető diák-dalok a Gaudeamus kötetben jelentek meg 1868-ban. Szentimentális, romantikus-hazafias regényei, bordalai igen népszerűek voltak, s a II. világháborúig az egyik legolvasottabb szerzővé avatták. A säekkingeni trombitás című romantizáló, historizáló elbeszélő költeménye, mely egy ifjú vándorlásáról és szerelméről szólt, 1921-ig 322 kiadást ért meg. Az Ekkehard. Történet a X. századból című művében a nevezetes szentgalleni szerzetes kalandjain keresztül a dicső német múltat elevenítette fel. Ezzel magyarázható, hogy ez a könyve 1943-ig több mint 300 kiadásban jelent meg.

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap