This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Vrchlický, Jaroslav: Printempa kanto (Jarní in Esperanto)

Portre of Vrchlický, Jaroslav

Jarní (Czech)

Skřivánek vylít do mraku
a jásá,
a z lemu šedých oblaků
na svět, jenž plný zázraků,
déšť zpěvných perel střásá.

A každý tón jak ze zlata
jen zvoní,
a zem poslouchá dojata
a tuší v ňadrech poupata
a čerstvou hlínou voní.Source of the quotationhttp://ld.johanesville.net

Printempa kanto (Esperanto)

Flirtis alaŭd' el sekalo,
Ĝojante;
El griza, nuba vualo
Al miroplena la valo
Ŝutas perlaron kante.

Kaj ĉiu tono arĝente
Sonoras.
Tero aŭskultas atente,
Burĝonojn divenas sente,
Per freŝ-argil' odoras.Source of the quotationhttp://donh.best.vwh.net

minimap