This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Topol, Jachym: A Trip to the Train Station (Výlet k nádražní hale in English)

Portre of Topol, Jachym

Výlet k nádražní hale (Czech)

Město se měnilo. V noci nad ním sice stejně samozřejmě jako v 10. století a jako kdykoli jindy visel měsíc v tmavý bráně, někdy plný a oteklý jako tvář opilce, jindy plaval v mracích a nebyl skoro vidět, skleněná cetka, nežhnul, ale stejně doháněl zparchantělé městské psy k šílenství. V tomhle svitu, kdykoli měsíc dosáhl svý chladný intenzity, milenci dopili láhev a vrhli se na sebe, koutky vykousaný z velký lásky, vrahoun otočil kudlou v ráně a zašklebil se, v tomhle světle hodná máma zničehonic provedla svýmu plaváčkovi něco úděsnýho a žlutá síla tekla dolů a stékala na koleje tramvají a vlaků a ty se v té záplavě světla leskly... Pán světa chytil noc ve středu temnoty a obrátil ji naruby jako čerstvě staženou kůži, na nebi hořelo slunce. Bilo do městských zdí a chodníků a teprv teď byla špína špínou a hniloba hnilobou a byly vidět. Slunce sálalo, nutilo krev, aby se pohybovala pomaleji, tekla líně, zesládla, nebo naopak, pumpy zběsile pracovaly a krev jako by chtěla stříkat z obalu. Tak mi to alespoň připadalo, nic moc hezkýho.

Město se měnilo, mříže a železné rolety po léta stažené jen k rezavění se znovu čerstvě natíraly a často teď přes ně šel i nápis se jménem. Zaprášené sklepy a špinavé putyky v bývalé židovské čtvrti se chytře měnily v luxusní obchody. K mání byly lodní kufry z minulého století, knížka diktovaná samotnou Madonnou i s jejím řetězem, taky ananasy a jemný tabák, deníky mrtvých hereček, snobská kola od formanských vozů, stejně jako karabáče, panenky, cestovní grály s krví dobrodruha, mince, podobizny Kafky, střelnice se všemi dělnickými prezidenty, hadry, kosti i kůže i všechno ostatní. Vzadu ve výloze byly dvě sošky mužů-psů, postavy shrbené pod nákladem v proutěných koších, dívaly se přes rameno a možná znaly i tvé jméno. Byly to sošky ďábla, dlouho je nikdo nekupoval. Když z výkladu konečně zmizely, ulevilo se mi. Ale druhý den tam stála soška ženy s kočičí hlavou, měla havraní vlasy, zelený oči, vsazený drahý kameny, ty vlasy byly lidský. A šlo to z ní taky. Firma, které obchod patřil, se jmenovala Pozener, byli z Vídně a ve znaku měli býčí rohy.

Město se měnilo, staré rozbité zdi se strhávaly, rozpraskanou tajemnou mapu omítky přikryla reklama, chodníky dostaly nové dláždění, léta stojící plechové a dřevěné ohrady mizely přes noc. Zchátralých baráků se ujímali majitelé a zkoušeli je měnit na hotely, hostince, velkoobchody se sklem, cestovní kanceláře. Z přízemních bytů se na ulici prodávaly dřevěné hračky, párky, noviny, časopisy, perník i zlato, podle nátury, daňový přiznání bylo k smíchu i těm zatrpklejším humoristům. Prachy nesmrděj, říkali si smraďoši a porcovali ulice i náměstíčka podle velikosti svých stánků. Na periferiích a v odlehlých čtvrtích vznikala nová centra okolo diskoték, malých obchodních domů, nových hospod. Mandl u nás v ulici se večer plnil matkami rodin. Řek mi, že sem už jen jeho bytná, tak sem 10 vyrazila a nebydlí. Ten můj zas přijde dneska vožralej, minule šel s taškou na nákup, když se vrátil, potraviny hnily. Tady máte ty košile, pane, řekla mi a už koukala, abych zmizel. Jo, že nemáte drobný, vy prostě nemáte, ale dáte mi to prvního, nebo máte po županu. Ten flaksy nežere, zaslechl jsem ještě. Ale to mou žízeň po životě neukojilo. Zkoumal jsem, jak umořit svýho zdravýho ducha v obchodním podnikání. Dotáhl jsem to na žoldáka litery, obchodníka se slovy, vypráskaného nádeníka.Source of the quotationhttp://czlit.cz/main.php?pageid=97&author_id=186&inc=&sample_id=421

A Trip to the Train Station (English)

The city was changing. The moon still hung up there in the dark gateway of the night, just as it had in the tenth century or whenever, sometimes full and puffy like the face of a drunk, sometimes floating in the clouds and practically invisible, a glass bauble which burned dim yet drove the city's mongrels to the point of madness. When the moon's gleam was at its coldest and most intense, lovers would drain their bottle and throw themselves at each other, their mouths chewed raw with adoration; a grinning murderer would twist his knife in a wound. This was a world in which a good mother could do something unspeakable to her baby doll while the yellow force flowed downwards, spilling onto tramlines and rail tracks which would gleam in the flood of light ... The Lord of the World caught the dark at the night's centre, then turned it inside out as if it were fresh-peeled skin. Now the sun was blazing in the sky; it beat down on the city's walls and pavements, making the dirt dirt and the rot rot for all to see. The sun's glare made the blood flow more slowly, lazily, turned it sweet - or the reverse. So frantic was the working of the pumps that the blood seemed about to burst through the skin. At least that is how it seemed to me. It was none too pleasant.

The city was changing. The grilles and the iron shutters which for years had been drawn down and turning to rust, were newly painted; often they were given a sign bearing a name. The dusty cellars and filthy drinking dives in what was once the Jewish quarter were cannily converted into luxury shops, where you could find sea chests from the previous century, a book dictated by the Madonna herself complete with her chain, pineapples and fine tobacco, diaries of dead actresses, flashy wheels from old carts, and also whips, dolls, traveller's grails containing adventurer's blood, coins, portraits of Kafka, shooting galleries with all the proletarian presidents as targets, rags, bones and skin, and whatever else. At the back of one shop window there were two statuettes, their half-man, half-dog figures stooped under loads contained in wicker baskets; they looked over their shoulders and perhaps they knew your name, too. These statuettes of the devil waited a long time for a buyer. It was a relief to me when at last they disappeared from the window. But by the next day they had been replaced by a figurine of a woman with a cat's head, raven-black hair and green eyes, with precious stones in-set; the hair was real, human hair. The shop belonged to a firm called Pozener. They were from Vienna and their emblem had bull's horns on it.

The city was changing. Old, broken walls were pulled down, mysterious maps plotted by cracks in plaster-work were pasted over with advertisements, the pavements were re-paved, fences of tin and wood which had stood for years vanished overnight. Decaying buildings found new owners, who tried to make them into hotels, pubs, wholesalers trading in glassware, travel agencies. Ground-floor flats were put to the selling of wooden toys, hot dogs, newspapers, magazines, gingerbread and gold - something to suit every taste. To file a tax return was ridiculous to even the most embittered of humorists. There is nothing squalid about money, the seamy would say as they portioned up the streets and squares in accordance with the size of their stands. In the outskirts and in the more out-of-the-way quarters new centres sprung up around discotheques, small shopping centres, new pubs. In our street the launderette would fill up with mothers every evening. Told me I'm nothing now but his landlady, so I kicked him out and now he's got nowhere to live. My old man'll come home pissed again, I'm sure; last time I sent him to the shops, by the time he got home the groceries were rotting. Here are your shirts, sir, she said, making it clear she wanted me out of there. Of course you haven't got any change. But I want it by the first or you've seen the last of your dressing-gown. I stayed long enough to hear someone say, He won't touch stringy meat. But it did not satisfy my thirst for life. I was exploring how I might exhaust my healthy soul with a little business, working myself up to the position of literary mercenary, tradesman in words, crafty hack.Source of the quotationhttp://czlit.cz/main.php?pageid=97&author_id=186&inc=&sample_id=458

minimap