This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sládek, Josef Václav: V kolik hodin na luka

Portre of Sládek, Josef Václav

V kolik hodin na luka (Czech)

V kolik hodin na luka?
Až skřivánek vzlítne.
V kolik hodin k večeři?
Až hvězdička svitne.

Než vyletěl skřivánek,
slyšel už mou kosu;
hvězd již bylo na tisíc,
my stírali rosu.

Rosu, rosu na trávě,
rosu na svém čele –
pospi sobě, skřivánku,
zejtra o mžik déle!

      

---------------------

Megjegyzés:

lukaluk s. pomn. (3. -ám, 6. -ách, 7. -ami) rozlehlá luční plocha; loukyširá l.; jít přes l.

(louka-y ž. (mn. 1. louky, 2. louk, luk, 3. loukám,...) pozemek s pěstěným souvislým porostem složeným z rozličných rostlinných společenstev, zejm. z trav a bylin (...) posekat louku; seno voní na loukách)

(Slovník spisovného jazyka českého)Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydala Městská knihovna v Praze Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1, podléhá licenci Creative Commons, Verze 1.0 z 10. 11. 2011.
Source of the quotationJosef Václav Sládek, Selské písně a české znělky
Bookpage (from–to)29-29

minimap