This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sládek, Josef Václav: Pacsirtának (Skřivánkovi in Hungarian)

Portre of Sládek, Josef Václav
Portre of Répás Norbert

Back to the translator

Skřivánkovi (Czech)

Malý, hezký tvore –
jak tě zváti mám,
z osení jak letíš
k nebes výšinám?

Užaslé tě stíhá
ucho mé i zrak,
jsi-li živá píseň,
nebo jsi-li pták.

Své jak dolů deštíš
zpěvu perličky –
ba, že mám též duši,
ptáčku maličký!

Jakž by jinak mohlo
být to v nitru tvém! –
tolik toho zpěvu,
tolik plesu v něm.

Dívám se a slouchám,
jinak nemůž’ být:
ty těch našich polí
duše jsi a cit.

Hnědý jako ony,
síly jejich část,
vzhůru, vzhůru, vzhůru
letíš z těžkých brázd.

Co v nich kvete, plesá,
ty to v hrdle máš,
a vše, co je tíží,
ty to vyzpíváš.

Za tebou se dívá
oráč ve tvou výš’, –
tobě nezávidí
zrnko, jež mu sníš!

Ó, jen zpívej, zpívej
z jitra, k červánku,
ptáku našich polí,
ty, náš skřivánku!Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydala Městská knihovna v Praze Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1, podléhá licenci Creative Commons, Verze 1.0 z 10. 11. 2011.
Source of the quotationJosef Václav Sládek, Selské písně a české znělky
Bookpage (from–to)30-31

Pacsirtának (Hungarian)

Apró, ékes egyed –
hogy légy nevezve,
röptéd hogy nyer teret
sudár egekbe?

Szemmel tartom halkan
látványod, hangod,
mi vagy, élő dallam,
madár, mely csapkod?

Míg ontod szépen
dalod gyöngyeit –
én is kitépem
lelkem könnyeit!

Hogy forrhatna benned
másképp oly mélyen! -
dal, mely érzést zenget,
csínyt kerget vérben.

Nézem és hallgatom,
másképp nem ébred:
ezt be kell vallanom
ugarban élet.

Ahogyan föld barnán,
erejét veti,
te magasra tartván
repülsz felfeli.

Mi benn´rikít, repes,
azt felkarolod
s mindaz mi feles,
azt kidalolod.

Utánad nézeget
paraszt magasra, –
megadja részedet
magot, ajkadra!

Ó, csak dalolj, dalolj
hajnaltól éjig,
földünkkel ne dacolj,
miénk vagy végig!Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap