This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sládek, Josef Václav: Mint sarj mezőnek útján (Jak štěp u cesty polem in Hungarian)

Portre of Sládek, Josef Václav

Jak štěp u cesty polem (Czech)

Jak štěp u cesty polem
je ruka sedlákova;
tam trhá, kdo jde kolem,
a štěp zas rodí znova.
 
A naše tuhé šíje
jsou jako kleče pluhu;
čím hloub v zem přitlačí je,
tím víc to setbě k duhu.
 
A srdce, plná síly,
jak hluboká jsou studna;
krev od věků z ní pili,
a po dnes nejsou u dna!
   

---------------------

Megjegyzés:

duh-u m. jen ve spoj. sloužit, jít k duhu svědčit, prospívatpráce na poli mu šla k duhu

(Slovník spisovného jazyka českého)Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydala Městská knihovna v Praze Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1, podléhá licenci Creative Commons, Verze 1.0 z 10. 11. 2011.
Source of the quotationJosef Václav Sládek, Selské písně a české znělky
Bookpage (from–to)12-12

Mint sarj mezőnek útján (Hungarian)

Mint sarj mezőnek útján
ilyen zsellérnek keze;
bárki tépje azt sújtván,
sarj életnek lesz jele.

És tarkónk izom fonja,
ahogy ekét a nyele;
föld ha mélyebbre nyomja,
rétnek égív lesz jele.

Szívünk erővel telt meg,
mint mélyre süppedt kutak;
honnan korok vért nyeltek,
aljukra mégse hulltak!Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap