This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Nezval, Vítězslav: TESKNICE 06. Dumka

Portre of Nezval, Vítězslav

TESKNICE 06. Dumka (Czech)

Den napíná svou režnou boudu
Tak kalnou tak cizí
Jakási stopa vtisklá v hroudu
Se ztrácí a mizí

Kdo po ní šel ach kdo jí šlapal
Já nevím ó běda!
A kdyych věděl kdybych chápal
Nic říci se nedá

Však kdyby se i říci dalo
Já neřek bych slova
Vždyť nebe by se rozplakalo
Zas znova zas znova

Zlé mraky mraky rozezlené
Se táhnou se vrší
Sotva se člověk rozpomene
Už venku zas prší

Zlé mraky čehosi se děsí
Co vás to mrzí?
Sotvaže člověk vzpomene si
Už tekou mu slzy


(1939)Uploaded byEfraim Israel
PublisherHost - vydavatelství, s.r.o.
Source of the quotationVítězslav Nezval: Básně III.
Bookpage (from–to)159
Publication date

NOSZTALGIÁK 06. Duma, dumka (Hungarian)

A nap görög mint görbe bögre
Gurulva pörögve
Egy lábnyom bényomva a rögbe
Eltűnik örökre

Ah ki járt itt és merre fut mán
Én nem tudom Ó ki?
És még ha tudnám is ha tudnám
Nincs mondani szó ki

S ha lenne szó ha szó akadna
Nem szólna az ajkam
Mert fönt az ég sírva fakadna
Mert jaj van a bajban

Baljós felhő fönt már dörömböl
Jósolva a friss színt
Felocsúdsz embör az örömből
Mert már esik is kint

Baljós felhő halálra rémül
Mi az mi sírt ás?
Embör ocsúdik s kebeléből
Már tör föl a sírás

    

    

.......................................
Dumka – v.ö. Dvořák: Dumky trió opus 40. Duma, dumka = tűnődés, meditálás, dumky = medicációk.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap