This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Nezval, Vítězslav: Smuteční hrana za Otokara Březinu

Portre of Nezval, Vítězslav

Smuteční hrana za Otokara Březinu (Czech)

Když ztratil v smrti duch svůj uzamčený kruh
jímž chrání Věčný Bůh svou Modrou Katedrálu
jde v třpytu zlatých much stín rakve plné stuh
vstříc spánku bez předtuch jak svaté lázni Grálu

Kněz klečí v modlitbách a jak by chřestil hrách
při dlouhých nešporách za růžencové hrany
ho jímá dlouhý strach a zbožně líbá prach
Král leží na márách ve dveřích u dvorany

Je bez nástupce Král jak by se průvod bral
a beze slova štkal pod tíhou kruté rány
měsíc jak svatý Grál se světlem rozehrál
a hrana hučí dál na všecky čtyři strany

Je opuštěný trůn v smutečním smyku strun
králové bez korun se rozpadají v prachu
a světlo sedmi lun jež hlídá texty run
se tříští nad portál a uhasíná v strachu

Je bez nástupce Král jak by se posel bral
a těžce vrávoral stín koně smrti kluše
v korunovační sál kde jak by duhou hrál
se vznáší svatý Grál z hvězd básníkovy duše
 



Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://blisty.cz/art/29893.html

Gyászharang Otokar Březináért (Hungarian)

Ha elpattant a húr s a titkos zár lehull
mellyel őrzi az Úr a nagy kék katedrálist
arany légyraj vonul koporsó árnya nyúl
várja álom-azúr mint szent edény a grál is

A pap imát rebeg s mint ha borsó pereg
míg fekete sereg húz százötven harangot
borzadva megremeg királyi árny lebeg
a ravatal felett körötte kong a csarnok

Utódtalan király mintha ezernyi száj
mit fájdalom cibál hangos panaszra kélne
a hold mint égi grál ezüstös fényt szitál
s a harang zúg sivár hangján tovább az éjbe

Utódtalan a trón gyász zeng a húrokon
porladnak mint a rom koronátlan királyok
leplet a rúnákon hét holdnak fénye fon
s szétesnek száll mohón a semmi réme rájuk

Elhagyatott király de majd ha Szent Mihály
a trón mellé kiáll s nem támolyogva léptet
a kürt hangjainál csillag-csodát csinál
a szent edény a grál s magasba száll a lélek



Uploaded byEfraim Israel
PublisherMóra Kiadó
Source of the quotationCseh költők antológiája
Publication date

minimap