This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hachenburg, Hanuš: Terezín (Terezín in English)

Portre of Hachenburg, Hanuš
Portre of anonim

Back to the translator

Terezín (Czech)

Ta troška špíny v špinavých zdech

a kolem ta trocha drátu

a 30 000, kteří spí.

Kteří se jednou probudí

a kteří jednou uvidí

rozlitu svoji vlastní krev.

 

Byl jsem kdys dítětem - před dvěma lety

To mládí toužilo pro jiné světy.

Nejsem již dítětem – viděl jsem nach,

teď jsem již dospělým, poznal jsem strach,

krvavé slovo a zabitý den.

To již je jiné než bubáci jen!

 

Avšak já věřím, že dneska jen spím,

se svým že dětstvím se navrátím,

s tím dětstvím tam jak s planou růží,

jak se zvonem, který ze sna ruší,

jak s matkou, která vadné dítě

miluje nejvíc ženstvím zpitě.

Jak hrozné mládí, které pase

po nepříteli, po provaze,

 

jak hrozné mládí, jež v svůj klín

si řekne: ten dobrým, ten zas zlým.

Tam v dáli kdes spí dětství sladce,

v cestičkách tam ve Stromovce,

tam nad tím domem, kdes se sklání

kde zbylo pro mne pohrdání,

tam kdesi v zahradách a v květu,

kde z matky jsem se zrodil k světu

- abych plakal.

 

V plameni svíčky na pelesti spím

a jednou snad již pochopím,

že byl jsem hrozně malý tvor,

zrovna tak malý, jak ten chór

těch 30 000, jichž život spí,

tam v Stromovce se probudí,

otevře jednou oči své,

a poněvadž mnoho prohlédne,

tak usne zas…Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://is.muni.cz/th

Terezín (English)

A little dirt within the dirty walls

and round about a little bit of wire

And thirty thousand sleeping there,

who will awake one day

And see their life blood

Spilled around them.

 

I was a child once - two short years ago

My youth was longing for another world

I am a child no longer - I saw things to make me

Blush now I am adult and have known terror,

Bloody words and murdered days,

That is no longer just a bugaboo!

 

But I also believe that I am only sleeping

That I shall see my childhood once again

Childhood like a wild, wild rose

Like a bell to wake me from my dreams

Like a mother who with womanly intuition,

loves the naughty child most

How terrible my youth that watches only

For the enemy, the rope

 

How terrible a youth, that to itself

Must say: this one is good, and that one is evil.

Somewhere in the distance, childhood sweetly sleeps.

Along the narrow paths of Stromovka park,

There, from that house, someone leans out,

Where only contempt is left for me,

Where long ago, in gardens full of flowers,

My mother brought me into the world

to weep.

 

In the flame of candles by my bed, I sleep

And once perhaps I'll understand

That I was such a little thing

As little as this song.

These 30,000 souls who sleep

Among the trees will wake,

Open an eye

And because they see a lot

They'll fall asleep again…Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://underskies.blogspot.hu

Related videos


minimap